Men kan dus de energie beschouwen als basisstof, als het basismateriaal van de wereld


men-kan-dus-de-energie-beschouwen-als-basisstof-als-het-basismateriaal-van-de-wereld
werner heisenbergmenkandusdeenergiebeschouwenalsbasisstofhetbasismateriaalvanwereldmen kankan dusdus dede energieenergie beschouwenbeschouwen alsals basisstofals hethet basismateriaalbasismateriaal vanvan dede wereldmen kan duskan dus dedus de energiede energie beschouwenenergie beschouwen alsbeschouwen als basisstofals het basismateriaalhet basismateriaal vanbasismateriaal van devan de wereldmen kan dus dekan dus de energiedus de energie beschouwende energie beschouwen alsenergie beschouwen als basisstofals het basismateriaal vanhet basismateriaal van debasismateriaal van de wereldmen kan dus de energiekan dus de energie beschouwendus de energie beschouwen alsde energie beschouwen als basisstofals het basismateriaal van dehet basismateriaal van de wereld

Men kan zich misschien als gelukkiger beschouwen, wanneer men genoegen schept in het verzamelen van schelpen, dan wanneer men geboren is als miljonair -Robert Louis Stevenson
men-kan-zich-misschien-als-gelukkiger-beschouwen-wanneer-men-genoegen-schept-in-het-verzamelen-van-schelpen-dan-wanneer-men-geboren-is-als-miljonair
De energie kan beschouwd worden als de oorzaak van alle veranderingen in de wereld -Werner Heisenberg
de-energie-kan-beschouwd-worden-als-de-oorzaak-van-alle-veranderingen-in-de-wereld
Men kan de mensen beschouwen als organen van hun tijd, welke zich meestal onbewust bewegen -Johann Wolfgang von Goethe
men-kan-de-mensen-beschouwen-als-organen-van-hun-tijd-welke-zich-meestal-onbewust-bewegen
Je moet niet alles als waar beschouwen, je moet het alleen als noodzakelijk beschouwen -Franz Kafka
je-moet-niet-alles-als-waar-beschouwen-moet-het-alleen-als-noodzakelijk-beschouwen
Als het
als-het-ken-uzelf-voor-iedereen-zo-gemakkelijk-was-zou-men-het-niet-als-een-goddelijk-voorschrift-beschouwen