Men kan het met de hemel wel op een akkoordje gooien


men-kan-het-met-de-hemel-wel-op-een-akkoordje-gooien
molièremenkanhetmetdehemelwelopeenakkoordjegooienmen kankan hethet metmet dede hemelhemel welwel opop eeneen akkoordjeakkoordje gooienmen kan hetkan het methet met demet de hemelde hemel welhemel wel opwel op eenop een akkoordjeeen akkoordje gooienmen kan het metkan het met dehet met de hemelmet de hemel welde hemel wel ophemel wel op eenwel op een akkoordjeop een akkoordje gooienmen kan het met dekan het met de hemelhet met de hemel welmet de hemel wel opde hemel wel op eenhemel wel op een akkoordjewel op een akkoordje gooien

Christus heeft nooit gewerkt met het onderscheid tussen orthodox en ketters, maar wel met het verschil in vruchten waaraan men beide kan kennen -Sören Kierkegaard
christus-heeft-nooit-gewerkt-met-het-onderscheid-tussen-orthodox-ketters-maar-wel-met-het-verschil-in-vruchten-waaraan-men-beide-kan-kennen
Men kan zijn gevoel wel het zwijgen opleggen, maar men kan er geen grenzen aan stellen -Albertine Necker de Saussure
men-kan-zijn-gevoel-wel-het-zwijgen-opleggen-maar-men-kan-er-geen-grenzen-aan-stellen
Een van de voornaamste gemakken van het huwelijk is wel dat men een bezoeker, die men niet kan uitstaan, naar zijn vrouw kan verwijzen -G. C. Lichtenberg
een-van-de-voornaamste-gemakken-van-het-huwelijk-is-wel-dat-men-een-bezoeker-die-men-niet-kan-uitstaan-naar-zijn-vrouw-kan-verwijzen
Om over de mensen te heersen en de Hemel te dienen, moet men matig zijn. Alleen als men matig is, kan men zich gauw herstellen -Lao-Tse
om-over-de-mensen-te-heersen-de-hemel-te-dienen-moet-men-matig-zijn-alleen-als-men-matig-is-kan-men-zich-gauw-herstellen
Mensen zonder geest kan men niet in geestvervoering brengen, maar men kan ze wel tot geestdrijvers maken. -Marie von Ebner-Eschenbach
mensen-zonder-geest-kan-men-niet-in-geestvervoering-brengen-maar-men-kan-ze-wel-tot-geestdrijvers-maken