Men kan niets zeggen, wat vroeger niet reeds gezegd is


men-kan-niets-zeggen-wat-vroeger-niet-reeds-gezegd-is
terentiusmenkannietszeggenwatvroegernietreedsgezegdismen kankan nietsniets zeggenwat vroegervroeger nietniet reedsreeds gezegdgezegd ismen kan nietskan niets zeggenwat vroeger nietvroeger niet reedsniet reeds gezegdreeds gezegd ismen kan niets zeggenwat vroeger niet reedsvroeger niet reeds gezegdniet reeds gezegd iswat vroeger niet reeds gezegdvroeger niet reeds gezegd is

Laat men niet zeggen dat ik niets nieuws heb gezegd; het schikken van de stof is nieuw -Blaise Pascal
laat-men-niet-zeggen-dat-ik-niets-nieuws-heb-gezegd-het-schikken-van-de-stof-is-nieuw
Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft -Jean Antoine Petit-Senn
men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft
Wat men niet goed kan zeggen, moet men in het geheel niet zeggen -Allard Pierson
wat-men-niet-goed-kan-zeggen-moet-men-in-het-geheel-niet-zeggen
Om een goede minnebrief te schrijven moet men beginnen zonder te weten wat men wil zeggen en eindigen zonder te weten wat men heeft gezegd -Jean-Jacques Rousseau
om-een-goede-minnebrief-te-schrijven-moet-men-beginnen-zonder-te-weten-wat-men-wil-zeggen-eindigen-zonder-te-weten-wat-men-heeft-gezegd
Om een goede liefdesbrief te schrijven, moet men beginnen zonder te weten wat men zeggen wil en eindigen zonder te weten wat men gezegd heeft -Jean-Jacques Rousseau
om-een-goede-liefdesbrief-te-schrijven-moet-men-beginnen-zonder-te-weten-wat-men-zeggen-wil-eindigen-zonder-te-weten-wat-men-gezegd-heeft
Veel zeggen en zeggen wat gezegd moet worden zijn twee -Sophocles
veel-zeggen-zeggen-wat-gezegd-moet-worden-zijn-twee