Men kan ook liegen, verwijl men zwijgt en toeluistert


men-kan-ook-liegen-verwijl-men-zwijgt-toeluistert
fliegende blättermenkanookliegenverwijlmenzwijgttoeluistertmen kankan ookook liegenverwijl menmen zwijgtzwijgt enen toeluistertmen kan ookkan ook liegenverwijl men zwijgtmen zwijgt enzwijgt en toeluistertmen kan ook liegenverwijl men zwijgt enmen zwijgt en toeluistertverwijl men zwijgt en toeluistert

Zolang men zwijgt, kan men voor wijze gelden; maar als men spreken gaat, dan is men het slechts zeldenHoe aanstotelijk het ook moge klinken: men kan verscheiden personen met vrijwel dezelfde tederheid beminnen, en men hoeft niet te liegen, als men aan elk zijn hartstocht betuigtMen schept alleen dan behagen in liegen, zelfs zonder blijkbare reden en zonder belang, wanneer men gewoon is tot zichzelve te liegenMen kan de hartstocht in de plicht leggen. Niet alleen kan men het, maar men moet het ook, want de plicht zonder meer is erg dorZodra men zijn stem verheft, gaat men liegenDenken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaam