Men kan sommige mensen voortdurend bedriegen, en alle mensen een tijdje, maar men kan niet alle mensen voortdurend bedriegen


men-kan-sommige-mensen-voortdurend-bedriegen-alle-mensen-een-tijdje-maar-men-kan-niet-alle-mensen-voortdurend-bedriegen
abraham lincolnmenkansommigemensenvoortdurendbedriegenalleeentijdjemaarmennietbedriegenmen kankan sommigesommige mensenmensen voortdurendvoortdurend bedriegenen allealle mensenmensen eeneen tijdjemaar menmen kankan nietniet allealle mensenmensen voortdurendvoortdurend bedriegenmen kan sommigekan sommige mensensommige mensen voortdurendmensen voortdurend bedriegenen alle mensenalle mensen eenmensen een tijdjemaar men kanmen kan nietkan niet alleniet alle mensenalle mensen voortdurendmensen voortdurend bedriegenmen kan sommige mensenkan sommige mensen voortdurendsommige mensen voortdurend bedriegenen alle mensen eenalle mensen een tijdjemaar men kan nietmen kan niet allekan niet alle mensenniet alle mensen voortdurendalle mensen voortdurend bedriegenmen kan sommige mensen voortdurendkan sommige mensen voortdurend bedriegenen alle mensen een tijdjemaar men kan niet allemen kan niet alle mensenkan niet alle mensen voortdurendniet alle mensen voortdurend bedriegen

Wanneer men verliefd is, begint men altijd met zichzelf te bedriegen en men eindigt altijd met anderen te bedriegen. Dat is wat de wereld noemt een romanceSommige mensen zijn voortdurend dronken van andermans roemMensen zonder geest kan men niet in geestvervoering brengen, maar men kan ze wel tot geestdrijvers maken.Men kan de mensen overtuigen van alles wat men maar wil, omdat hun verstand zwak is; maar men kan hen er niet toe brengen ernaar te leven, omdat hun temperament sterk isDe gedachte, alle mensen gelijk te maken, is altijd een aangename droom geweest. De wet kan de mensen niet gelijkt maken tegen de natuur inMen kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden