Men moet de mensen niet alleen beoordelen naar hun daden, maar ook naar het oordeel, dat zij over hun daden hebben


men-moet-de-mensen-niet-alleen-beoordelen-naar-hun-daden-maar-ook-naar-het-oordeel-dat-zij-over-hun-daden-hebben
comtesse diane de beausacqmenmoetdemensennietalleenbeoordelennaarhundadenmaarookhetoordeeldatzijoverdadenhebbenmen moetmoet dede mensenmensen nietniet alleenalleen beoordelenbeoordelen naarnaar hunhun dadenmaar ookook naarnaar hethet oordeeldat zijzij overover hunhun dadendaden hebbenmen moet demoet de mensende mensen nietmensen niet alleenniet alleen beoordelenalleen beoordelen naarbeoordelen naar hunnaar hun dadenmaar ook naarook naar hetnaar het oordeeldat zij overzij over hunover hun dadenhun daden hebbenmen moet de mensenmoet de mensen nietde mensen niet alleenmensen niet alleen beoordelenniet alleen beoordelen naaralleen beoordelen naar hunbeoordelen naar hun dadenmaar ook naar hetook naar het oordeeldat zij over hunzij over hun dadenover hun daden hebbenmen moet de mensen nietmoet de mensen niet alleende mensen niet alleen beoordelenmensen niet alleen beoordelen naarniet alleen beoordelen naar hunalleen beoordelen naar hun dadenmaar ook naar het oordeeldat zij over hun dadenzij over hun daden hebben

Wat zijn bescheiden mensen toch vermoeiend! Het is niet alleen genoeg dat men naar het verhaal van hun succes luistert, men moet het hun nog uit de mond rukken ook -Jean Rostand
wat-zijn-bescheiden-mensen-toch-vermoeiend-het-is-niet-alleen-genoeg-dat-men-naar-het-verhaal-van-hun-succes-luistert-men-moet-het-hun-nog-uit-de-mond
Men moet de mensen niet beoordelen naar hun meningen, doch naar datgene wat die meningen van hen maken -G. C. Lichtenberg
men-moet-de-mensen-niet-beoordelen-naar-hun-meningen-doch-naar-datgene-wat-die-meningen-van-hen-maken
Men moet de geschriften naar hun tijd beoordelen -Mme De Staël
men-moet-de-geschriften-naar-hun-tijd-beoordelen
Men moet de mensen niet beoordelen naar wat zij niet weten, doch naar wat zij weten en de wijze waarop zij het weten -Vauvenargues
men-moet-de-mensen-niet-beoordelen-naar-wat-zij-niet-weten-doch-naar-wat-zij-weten-de-wijze-waarop-zij-het-weten
De meesten beoordelen de mensen alleen naar het feit dat ze in de mode zijn of geluk hebben -Francois de la Rochefoucauld
de-meesten-beoordelen-de-mensen-alleen-naar-het-feit-dat-ze-in-de-mode-zijn-of-geluk-hebben