Men moet over een grote woordenschat beschikken om zich kort te kunnen uitdrukken


men-moet-over-een-grote-woordenschat-beschikken-om-zich-kort-te-kunnen-uitdrukken
c. j. wijnaendts franckenmenmoetovereengrotewoordenschatbeschikkenomzichkorttekunnenuitdrukkenmen moetmoet overover eeneen grotegrote woordenschatwoordenschat beschikkenbeschikken omom zichzich kortkort tete kunnenkunnen uitdrukkenmen moet overmoet over eenover een groteeen grote woordenschatgrote woordenschat beschikkenwoordenschat beschikken ombeschikken om zichom zich kortzich kort tekort te kunnente kunnen uitdrukkenmen moet over eenmoet over een groteover een grote woordenschateen grote woordenschat beschikkengrote woordenschat beschikken omwoordenschat beschikken om zichbeschikken om zich kortom zich kort tezich kort te kunnenkort te kunnen uitdrukkenmen moet over een grotemoet over een grote woordenschatover een grote woordenschat beschikkeneen grote woordenschat beschikken omgrote woordenschat beschikken om zichwoordenschat beschikken om zich kortbeschikken om zich kort teom zich kort te kunnenzich kort te kunnen uitdrukken

Menig schrijver zou zich graag kort en bondig uitdrukken, maar daarvoor is zijn gezin te groot en zijn honorarium te klein -Otto Weiss
menig-schrijver-zou-zich-graag-kort-bondig-uitdrukken-maar-daarvoor-is-zijn-gezin-te-groot-zijn-honorarium-te-klein
Je moet over voldoende fantasie beschikken om de waarheid aan te kunnen -Johann Wolfgang von Goethe
je-moet-over-voldoende-fantasie-beschikken-om-de-waarheid-aan-te-kunnen
Om bondig te schrijven moet men over veel woorden beschikken. -Otto Weiss
om-bondig-te-schrijven-moet-men-over-veel-woorden-beschikken
De mensen die zich het meest bemoeien in de conversatie zijn zij die een tekort aan woordenschat hebben -Henri Jeanson
de-mensen-die-zich-het-meest-bemoeien-in-de-conversatie-zijn-zij-die-een-tekort-aan-woordenschat-hebben
Men moet zich bij tijden kunnen vergeten, als men van de dingen, die wij niet zelf zijn, iets wil leren -Friedrich Nietzsche
men-moet-zich-bij-tijden-kunnen-vergeten-als-men-van-de-dingen-die-wij-niet-zelf-zijn-iets-wil-leren