Men verliest zijn vrienden als zijn tanden. Ten slotte heeft men geen pijn meer


men-verliest-zijn-vrienden-als-zijn-tanden-ten-slotte-heeft-men-geen-pijn-meer
friedrich hebbelmenverliestzijnvriendenalstandentenslotteheeftmengeenpijnmeermen verliestverliest zijnzijn vriendenvrienden alsals zijnzijn tandenten slotteslotte heeftheeft menmen geengeen pijnpijn meermen verliest zijnverliest zijn vriendenzijn vrienden alsvrienden als zijnals zijn tandenten slotte heeftslotte heeft menheeft men geenmen geen pijngeen pijn meermen verliest zijn vriendenverliest zijn vrienden alszijn vrienden als zijnvrienden als zijn tandenten slotte heeft menslotte heeft men geenheeft men geen pijnmen geen pijn meermen verliest zijn vrienden alsverliest zijn vrienden als zijnzijn vrienden als zijn tandenten slotte heeft men geenslotte heeft men geen pijnheeft men geen pijn meer

Sparen: noten bewaren voor de dag dat men geen tanden meer heeft -Jan Schepens
sparen-noten-bewaren-voor-de-dag-dat-men-geen-tanden-meer-heeft
Wat ware het voor moed, de hond, die zijn tanden laat zien, de hand tussen de tanden te steken, als men hem met de voet kan wegtrappen? -William Shakespeare
wat-ware-het-voor-moed-de-hond-die-zijn-tanden-laat-zien-de-hand-tussen-de-tanden-te-steken-als-men-hem-met-de-voet-kan-wegtrappen
Een man verliest eerst zijn illusies, dan zijn tanden en als laatste zijn smoesjes -Helen Rowland
een-man-verliest-eerst-zijn-illusies-dan-zijn-tanden-als-laatste-zijn-smoesjes
De mens kan slechts een bepaald aantal tanden, haren en ideeën hebben. Er komt noodzakelijkerwijze een tijd waarop hij zijn tanden, zijn haren en zijn ideeën verliest -Voltaire
de-mens-kan-slechts-een-bepaald-aantal-tanden-haren-ideeën-hebben-er-komt-noodzakelijkerwijze-een-tijd-waarop-hij-zijn-tanden-zijn-haren-zijn