Men wordt criticus wanneer men geen kunstenaar kan worden, evenals men spion wordt wanneer men geen soldaat kan zijn


men-wordt-criticus-wanneer-men-geen-kunstenaar-kan-worden-evenals-men-spion-wordt-wanneer-men-geen-soldaat-kan-zijn
gustave flaubertmenwordtcriticuswanneermengeenkunstenaarkanwordenevenalsspionsoldaatzijnmen wordtwordt criticuscriticus wanneerwanneer menmen geengeen kunstenaarkunstenaar kankan wordenevenals menmen spionspion wordtwordt wanneerwanneer menmen geengeen soldaatsoldaat kankan zijnmen wordt criticuswordt criticus wanneercriticus wanneer menwanneer men geenmen geen kunstenaargeen kunstenaar kankunstenaar kan wordenevenals men spionmen spion wordtspion wordt wanneerwordt wanneer menwanneer men geenmen geen soldaatgeen soldaat kansoldaat kan zijnmen wordt criticus wanneerwordt criticus wanneer mencriticus wanneer men geenwanneer men geen kunstenaarmen geen kunstenaar kangeen kunstenaar kan wordenevenals men spion wordtmen spion wordt wanneerspion wordt wanneer menwordt wanneer men geenwanneer men geen soldaatmen geen soldaat kangeen soldaat kan zijnmen wordt criticus wanneer menwordt criticus wanneer men geencriticus wanneer men geen kunstenaarwanneer men geen kunstenaar kanmen geen kunstenaar kan wordenevenals men spion wordt wanneermen spion wordt wanneer menspion wordt wanneer men geenwordt wanneer men geen soldaatwanneer men geen soldaat kanmen geen soldaat kan zijn

Men beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijn -Gustave Flaubert
men-beoefent-de-kritiek-als-men-de-kunst-niet-kan-beoefenen-evenals-men-spion-wordt-als-men-geen-soldaat-kan-zijn
Wanneer men de waarheid spreekt kan men er zeker van zijn dat men daar vroeger of later op betrapt wordt -Oscar Wilde
wanneer-men-de-waarheid-spreekt-kan-men-er-zeker-van-zijn-dat-men-daar-vroeger-of-later-op-betrapt-wordt
Uiteindelijk komt het hierop neer: dat men moet liefhebben om niet ziek te worden en men ziek wordt wanneer men niet kan beminnen -Sigmund Freud
uiteindelijk-komt-het-hierop-neer-dat-men-moet-liefhebben-om-niet-ziek-te-worden-men-ziek-wordt-wanneer-men-niet-kan-beminnen
Men kan geen kunst maken die de massa aanspreekt wanneer men haar niets te zeggen heeft -André Malraux
men-kan-geen-kunst-maken-die-de-massa-aanspreekt-wanneer-men-haar-niets-te-zeggen-heeft
Men kan zich misschien als gelukkiger beschouwen, wanneer men genoegen schept in het verzamelen van schelpen, dan wanneer men geboren is als miljonair -Robert Louis Stevenson
men-kan-zich-misschien-als-gelukkiger-beschouwen-wanneer-men-genoegen-schept-in-het-verzamelen-van-schelpen-dan-wanneer-men-geboren-is-als-miljonair
Op twee dingen moet men zich nooit verlaten: dat het verborgen blijft wanneer men kwaad doe en dat het opgemerkt wordt wanneer men goed doet -Ludwig Fulda
op-twee-dingen-moet-men-zich-nooit-verlaten-dat-het-verborgen-blijft-wanneer-men-kwaad-doe-dat-het-opgemerkt-wordt-wanneer-men-goed-doet