Men zegt weinig degelijks, als men er zich toe zet, buitengewone dingen te zeggen


men-zegt-weinig-degelijks-als-men-er-zich-toe-zet-buitengewone-dingen-te-zeggen
vauvenarguesmenzegtweinigdegelijksalsmenerzichtoezetbuitengewonedingentezeggenmen zegtzegt weinigweinig degelijksals menmen erer zichzich toetoe zetbuitengewone dingendingen tete zeggenmen zegt weinigzegt weinig degelijksals men ermen er zicher zich toezich toe zetbuitengewone dingen tedingen te zeggenmen zegt weinig degelijksals men er zichmen er zich toeer zich toe zetbuitengewone dingen te zeggenals men er zich toemen er zich toe zet

Men is gelukkig of ongelukkig door een menigte dingen, die niet in het oog vallen, die men niet zegt, en die men niet kan zeggen -Nicolas Chamfort
men-is-gelukkig-of-ongelukkig-door-een-menigte-dingen-die-niet-in-het-oog-vallen-die-men-niet-zegt-die-men-niet-kan-zeggen
Er zijn weinig dingen waaraan men zich zo ergert, als aan een goed voorbeeld -Mark Twain
er-zijn-weinig-dingen-waaraan-men-zich-zo-ergert-als-aan-een-goed-voorbeeld
Men hoeft niet te zeggen wat men meent, als men maar meent wat men zegt -Koos J. Versteeg
men-hoeft-niet-te-zeggen-wat-men-meent-als-men-maar-meent-wat-men-zegt
Men leeft vaak heel dicht bij hen, die men bemint, zonder hun de enige dingen te zeggen, die men moest zeggen -Maurice Maeterlinck
men-leeft-vaak-heel-dicht-bij-hen-die-men-bemint-zonder-hun-de-enige-dingen-te-zeggen-die-men-moest-zeggen
Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft -Jean Antoine Petit-Senn
men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft