Men zou een vrouw in de armen moeten kunnen vallen zonder in haar handen te vallen


men-zou-een-vrouw-in-de-armen-moeten-kunnen-vallen-zonder-in-haar-handen-te-vallen
ambrose biercemenzoueenvrouwindearmenmoetenkunnenvallenzonderhaarhandentemen zouzou eeneen vrouwvrouw inin dede armenarmen moetenmoeten kunnenkunnen vallenvallen zonderzonder inin haarhaar handenhanden tete vallenmen zou eenzou een vrouween vrouw invrouw in dein de armende armen moetenarmen moeten kunnenmoeten kunnen vallenkunnen vallen zondervallen zonder inzonder in haarin haar handenhaar handen tehanden te vallenmen zou een vrouwzou een vrouw ineen vrouw in devrouw in de armenin de armen moetende armen moeten kunnenarmen moeten kunnen vallenmoeten kunnen vallen zonderkunnen vallen zonder invallen zonder in haarzonder in haar handenin haar handen tehaar handen te vallenmen zou een vrouw inzou een vrouw in deeen vrouw in de armenvrouw in de armen moetenin de armen moeten kunnende armen moeten kunnen vallenarmen moeten kunnen vallen zondermoeten kunnen vallen zonder inkunnen vallen zonder in haarvallen zonder in haar handenzonder in haar handen tein haar handen te vallen

Flirt is de kunst om bij een vrouw in de armen te zinken zonder in haar handen te vallenHeel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de zielIn de politiek kan men lelijk vallen, maar dood vallen niet. Alleen, men moet volhoudenVecht met zilveren lansen; dan zal alles in je handen vallenOnze grootste glorie bestaat niet uit het nooit vallen, maar in het weer opstaan elke keer als we vallenMannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten