Menig hoofd wordt gekenmerkt door de hoed, die men draagt


menig-hoofd-wordt-gekenmerkt-door-de-hoed-die-men-draagt
peter siriusmenighoofdwordtgekenmerktdoordehoeddiemendraagtmenig hoofdhoofd wordtwordt gekenmerktgekenmerkt doorde hoeddie menmen draagtmenig hoofd wordthoofd wordt gekenmerktwordt gekenmerkt doorgekenmerkt door dedoor de hoeddie men draagtmenig hoofd wordt gekenmerkthoofd wordt gekenmerkt doorwordt gekenmerkt door degekenmerkt door de hoedmenig hoofd wordt gekenmerkt doorhoofd wordt gekenmerkt door dewordt gekenmerkt door de hoed

Intelligentie wordt gekenmerkt door een natuurlijk onbegrip van het leven -Henri-Louis Bergson
intelligentie-wordt-gekenmerkt-door-een-natuurlijk-onbegrip-van-het-leven
Men wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens! -Sören Kierkegaard
men-wordt-tegenwoordig-schrijver-door-te-lezen-niet-meer-door-zijn-originaliteit-en-mens-wordt-men-door-anderen-na-te-apen-men-is-net-als-al-die
Als onze kerk niet gekenmerkt wordt door de zorg voor de armen, de onderdrukten, de hongerigen, zijn wij schuldig aan ketterij -Ignatius van Loyola
als-onze-kerk-niet-gekenmerkt-wordt-door-de-zorg-voor-de-armen-de-onderdrukten-de-hongerigen-zijn-wij-schuldig-aan-ketterij
Veel mensen rennen het geluk achterna als een verstrooid man die zenuwachtig zijn hoed zoekt, terwijl hij hem al die tijd op zijn hoofd of in zijn hand heeft -Sidney Smith
veel-mensen-rennen-het-geluk-achterna-als-een-verstrooid-man-die-zenuwachtig-zijn-hoed-zoekt-terwijl-hij-hem-al-die-tijd-op-zijn-hoofd-of-in-zijn-hand