Menig mens speelt niet eens in zijn eigen leven de hoofdrol


menig-mens-speelt-niet-eens-in-zijn-eigen-leven-de-hoofdrol
wolfgang eschkermenigmensspeeltnieteensinzijneigenlevendehoofdrolmenig mensmens speeltspeelt nietniet eenseens inin zijnzijn eigeneigen levenleven dede hoofdrolmenig mens speeltmens speelt nietspeelt niet eensniet eens ineens in zijnin zijn eigenzijn eigen leveneigen leven deleven de hoofdrolmenig mens speelt nietmens speelt niet eensspeelt niet eens inniet eens in zijneens in zijn eigenin zijn eigen levenzijn eigen leven deeigen leven de hoofdrolmenig mens speelt niet eensmens speelt niet eens inspeelt niet eens in zijnniet eens in zijn eigeneens in zijn eigen levenin zijn eigen leven dezijn eigen leven de hoofdrol

Het onbewuste Ik speelt een hoofdrol in de wiskundige vinding -Henri Poincaré
het-onbewuste-ik-speelt-een-hoofdrol-in-de-wiskundige-vinding
Ik ga zelden naar de bioscoop: dromen is goedkoper, je kan de hele tijd liggen en je speelt zelf de hoofdrol -Paul Jacobs
ik-ga-zelden-naar-de-bioscoop-dromen-is-goedkoper-kan-de-hele-tijd-liggen-speelt-zelf-de-hoofdrol
Menig paar is verkeerd verbonden, hoewel het niet eens telefoon heeft -Hans Söhnker
menig-paar-is-verkeerd-verbonden-hoewel-het-niet-eens-telefoon-heeft
Ik ben niet zo dol op Shakespeare. Hij is zo vermoeiend en zo lang. En als je er niet toevallig een koning in speelt, mag je nooit eens gaan zitten. -George S. Kaufman
ik-ben-niet-zo-dol-op-shakespeare-hij-is-zo-vermoeiend-zo-lang-en-als-er-niet-toevallig-een-koning-in-speelt-mag-nooit-eens-gaan-zitten
Eens in het leven moet een mens zijn houding bepalen. Als hij dat niet doet zal er niets van hem terecht komen -Pramoedya Ananta Toer
eens-in-het-leven-moet-een-mens-zijn-houding-bepalen-als-hij-dat-niet-doet-zal-er-niets-van-hem-terecht-komen
In de tragedies van het leven spelen komedianten dikwijls de hoofdrol -Peter Sirius
in-de-tragedies-van-het-leven-spelen-komedianten-dikwijls-de-hoofdrol