Menigeen was niet onsterflijk geworden, als hij niet bijtijds was gestorven


menigeen-was-niet-onsterflijk-geworden-als-hij-niet-bijtijds-was-gestorven
peter siriusmenigeenwasnietonsterflijkgewordenalshijbijtijdsgestorvenmenigeen waswas nietniet onsterflijkonsterflijk gewordenals hijhij nietniet bijtijdsbijtijds waswas gestorvenmenigeen was nietwas niet onsterflijkniet onsterflijk gewordenals hij niethij niet bijtijdsniet bijtijds wasbijtijds was gestorvenmenigeen was niet onsterflijkwas niet onsterflijk gewordenals hij niet bijtijdshij niet bijtijds wasniet bijtijds was gestorvenmenigeen was niet onsterflijk gewordenals hij niet bijtijds washij niet bijtijds was gestorven

Menigeen zou niet onsterfelijk zijn geworden wanneer hij niet bijtijds was gestorvenMenigeen is criticus geworden, uit ergernis omdat hij geen kunstenaar kon wordenDe duivel zou menigeen vroeger halen, als hij niet dacht, dat hij nog iets van hem kon lerenMenigeen is alleen maar pessimist geworden, doordat hij zijn ervaringen eerder aan alle mogelijke andere dingen toeschreef dan aan zichzelfMenigeen is enkel hierdoor een pessimist geworden, dat hij zijn ervaringen eerder aan alle mogelijke andere dingen toeschreef dan aan zichzelfMenigeen zou nog lang niet oud hebben geschenen als hij geen jonge vrouw genomen had