Menigeen wil als een vorst bediend worden en als een werkman betalen


menigeen-wil-als-een-vorst-bediend-worden-als-een-werkman-betalen
fliegende blättermenigeenwilalseenvorstbediendwordenwerkmanbetalenmenigeen wilwil alsals eeneen vorstvorst bediendbediend wordenworden enen alsals eeneen werkmanwerkman betalenmenigeen wil alswil als eenals een vorsteen vorst bediendvorst bediend wordenbediend worden enworden en alsen als eenals een werkmaneen werkman betalenmenigeen wil als eenwil als een vorstals een vorst bediendeen vorst bediend wordenvorst bediend worden enbediend worden en alsworden en als eenen als een werkmanals een werkman betalenmenigeen wil als een vorstwil als een vorst bediendals een vorst bediend wordeneen vorst bediend worden envorst bediend worden en alsbediend worden en als eenworden en als een werkmanen als een werkman betalen

De schuldenaar, die niet betalen wil, wordt zelden zo veracht als de schuldenaar, die niet betalen kan -Otto Weiss
de-schuldenaar-die-niet-betalen-wil-wordt-zelden-zo-veracht-als-de-schuldenaar-die-niet-betalen-kan
Men wordt nooit zo goed bediend als door zichzelven -Etienne Rey
men-wordt-nooit-zo-goed-bediend-als-door-zichzelven
Nederland wil graag ondernemend worden zonder daar de prijs van onzekerheid voor te betalen -Ben Tiggelaar
nederland-wil-graag-ondernemend-worden-zonder-daar-de-prijs-van-onzekerheid-voor-te-betalen
Een land is welvarend als het zich de luxe kan permitteren mensen die niets doen uit te betalen en tegelijkertijd gastarbeiders kan betalen om het werk te doen -François Cavanna
een-land-is-welvarend-als-het-zich-de-luxe-kan-permitteren-mensen-die-niets-doen-uit-te-betalen-tegelijkertijd-gastarbeiders-kan-betalen-om-het-werk
Liever wil ik, vorst, met ere een echec lijden dan succes hebben door een gemene list -Sophocles
liever-wil-ik-vorst-met-ere-een-echec-lijden-dan-succes-hebben-door-een-gemene-list
Menigeen ligt op het strand zo bloot als een waarheid. Hier en daar zelfs een waarheid als een koe -Gaston Durnez
menigeen-ligt-op-het-strand-zo-bloot-als-een-waarheid-hier-daar-zelfs-een-waarheid-als-een-koe