Menigeen zou een andere wereldbeschouwing hebben, als hij de wereld beschouwd had


menigeen-zou-een-andere-wereldbeschouwing-hebben-als-hij-de-wereld-beschouwd-had
peter siriusmenigeenzoueenanderewereldbeschouwinghebbenalshijdewereldbeschouwdhadmenigeen zouzou eenandere wereldbeschouwingwereldbeschouwing hebbenals hijhij dede wereldwereld beschouwdbeschouwd hadmenigeen zou eenzou een andereeen andere wereldbeschouwingandere wereldbeschouwing hebbenals hij dehij de wereldde wereld beschouwdwereld beschouwd hadmenigeen zou een anderezou een andere wereldbeschouwingeen andere wereldbeschouwing hebbenals hij de wereldhij de wereld beschouwdde wereld beschouwd hadmenigeen zou een andere wereldbeschouwingzou een andere wereldbeschouwing hebbenals hij de wereld beschouwdhij de wereld beschouwd had

Zolang oorlog beschouwd wordt als slecht, zal hij altijd zijn bekoringen hebben. Eerst wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal hij ophouden populair te zijnEen moordenaar wordt beschouwd door de conventionele wereld als bijna monsterlijk iets, maar een moordenaar aan zich is slechts een gewone mens. Het is slechts als de moordenaar een goede mens is dat hij kan worden beschouwd monsterlijkMenigeen zou nog lang niet oud hebben geschenen als hij geen jonge vrouw genomen hadDe duivel zou menigeen vroeger halen, als hij niet dacht, dat hij nog iets van hem kon lerenMenigeen die nu bereid is zich te laten neerschieten ter wille van zijn geloof in een wonder, zou het wonder zelf in twijfel getrokken hebben indien hij erbij aanwezig was geweestAls de T.V. en de koelkast niet zo ver van elkaar stonden,zou menigeen helemaal geen lichaamsbeweging hebben