Menigeen zou zich minder ongelukkig voelen, indien hij besluiten kon minder aan zichzelf te denken


menigeen-zou-zich-minder-ongelukkig-voelen-indien-hij-besluiten-kon-minder-aan-zichzelf-te-denken
c. j. wijnaendts franckenmenigeenzouzichminderongelukkigvoelenindienhijbesluitenkonaanzichzelftedenkenmenigeen zouzou zichzich minderminder ongelukkigongelukkig voelenindien hijhij besluitenbesluiten konkon minderminder aanaan zichzelfzichzelf tete denkenmenigeen zou zichzou zich minderzich minder ongelukkigminder ongelukkig voelenindien hij besluitenhij besluiten konbesluiten kon minderkon minder aanminder aan zichzelfaan zichzelf tezichzelf te denkenmenigeen zou zich minderzou zich minder ongelukkigzich minder ongelukkig voelenindien hij besluiten konhij besluiten kon minderbesluiten kon minder aankon minder aan zichzelfminder aan zichzelf teaan zichzelf te denkenmenigeen zou zich minder ongelukkigzou zich minder ongelukkig voelenindien hij besluiten kon minderhij besluiten kon minder aanbesluiten kon minder aan zichzelfkon minder aan zichzelf teminder aan zichzelf te denken

Kankeraar: iemand die echt ongelukkig zou zijn indien hij zich niet meer ongelukkig zou mogen voelenHoe minder men aan zichzelf denkt, hoe minder ongelukkig men isSommige mensen zouden minder dwaas zijn indien zij minder geleerd haddenHoe minder iemand denkt, des te minder zal aan zijn ogen ontgaan: het zien moet bij hem de plaats van het denken innemenWie verstandig is, zal in de conversatie minder denken aan datgene, waarover hij spreekt, dan aan degene, met wie hij spreektMenigeen die nu bereid is zich te laten neerschieten ter wille van zijn geloof in een wonder, zou het wonder zelf in twijfel getrokken hebben indien hij erbij aanwezig was geweest