Mensen die veel verveling kunnen verdragen, kunnen ook veel denkwerk verrichten


mensen-die-veel-verveling-kunnen-verdragen-kunnen-ook-veel-denkwerk-verrichten
remco jonckersmensendieveelvervelingkunnenverdragenookdenkwerkverrichtenmensen diedie veelveel vervelingverveling kunnenkunnen verdragenkunnen ookook veelveel denkwerkdenkwerk verrichtenmensen die veeldie veel vervelingveel verveling kunnenverveling kunnen verdragenkunnen ook veelook veel denkwerkveel denkwerk verrichtenmensen die veel vervelingdie veel verveling kunnenveel verveling kunnen verdragenkunnen ook veel denkwerkook veel denkwerk verrichtenmensen die veel verveling kunnendie veel verveling kunnen verdragenkunnen ook veel denkwerk verrichten

Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelenDe test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebbenVeel mensen maken voornamelijk vakantiereizen om ansichtkaarten te kopen, hoewel ze die voordeliger hadden kunnen laten sturenMensen die de eenzaamheid niet kunnen verdragen, zijn de minst plezierige metgezellenDe anderen kunnen ons hoogstens helpen om de verveling te verdrijven. Maar in de meeste gevallen zijn zij het dan nog die de verveling over ons brengenFantasie is iets wat veel mensen zich niet voorstellen kunnen