Mensen leggen hun slechtste eigenschappen bloot als zij twisten


mensen-leggen-hun-slechtste-eigenschappen-bloot-als-zij-twisten
george herbertmensenleggenhunslechtsteeigenschappenblootalszijtwistenmensen leggenleggen hunhun slechtsteslechtste eigenschappeneigenschappen blootbloot alsals zijzij twistenmensen leggen hunleggen hun slechtstehun slechtste eigenschappenslechtste eigenschappen blooteigenschappen bloot alsbloot als zijals zij twistenmensen leggen hun slechtsteleggen hun slechtste eigenschappenhun slechtste eigenschappen blootslechtste eigenschappen bloot alseigenschappen bloot als zijbloot als zij twistenmensen leggen hun slechtste eigenschappenleggen hun slechtste eigenschappen bloothun slechtste eigenschappen bloot alsslechtste eigenschappen bloot als zijeigenschappen bloot als zij twisten

Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst. Als bijen, moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.Sommige schrijvers leggen hun grootste vindingrijkheid aan de dag als zij schrijven over hetgeen zij zelf beleefd hebbenWe zouden een mooi brandje hebben als allen, die geen vuur in hun boeken kunnen leggen, er toe konden besluiten hun boeken in het vuur te leggenGeen woorden zijn in staat om de geheime ziel bloot te leggen, want de waarheid ontzegt alle welsprekendheid aan de smartOnze slechtste eigenschappen gedijen het best bij anderenEr zijn mensen, die nooit hun trots afleggen; als zij inspectie houden van hun fouten, doen zij dat te paard