Mensen waarderen een goede daad niet tenzij deze een beloning oplevert


mensen-waarderen-een-goede-daad-niet-tenzij-deze-een-beloning-oplevert
ovidiusmensenwaardereneengoededaadniettenzijdezebeloningoplevertmensen waarderenwaarderen eeneen goedegoede daaddaad nietniet tenzijtenzij dezedeze eeneen beloningbeloning oplevertmensen waarderen eenwaarderen een goedeeen goede daadgoede daad nietdaad niet tenzijniet tenzij dezetenzij deze eendeze een beloningeen beloning oplevertmensen waarderen een goedewaarderen een goede daadeen goede daad nietgoede daad niet tenzijdaad niet tenzij dezeniet tenzij deze eentenzij deze een beloningdeze een beloning oplevertmensen waarderen een goede daadwaarderen een goede daad nieteen goede daad niet tenzijgoede daad niet tenzij dezedaad niet tenzij deze eenniet tenzij deze een beloningtenzij deze een beloning oplevert

Het is een goede daad en wijs beleid, zich in deze zware tijden van partijschap bij een machtig hoofd aan te sluiten -Friedrich von Schiller
het-is-een-goede-daad-wijs-beleid-zich-in-deze-zware-tijden-van-partijschap-bij-een-machtig-hoofd-aan-te-sluiten
Het bewustzijn, een schone daad verricht te hebben, is een voldoende beloning -Marcus Tullius Cicero
het-bewustzijn-een-schone-daad-verricht-te-hebben-is-een-voldoende-beloning
Een goede daad, aan een onwaardige besteed, is een slechte daad -Quintus Ennius
een-goede-daad-aan-een-onwaardige-besteed-is-een-slechte-daad
Hij is niet in staat tot een goede daad, die niet het genoegen kent van goede daden van anderen te aanschouwen -Johann Kaspar Lavater
hij-is-niet-in-staat-tot-een-goede-daad-die-niet-het-genoegen-kent-van-goede-daden-van-anderen-te-aanschouwen
Het enige goede dat ons niet ontnomen kan worden, is het genoegen een goede daad gedaan te hebben -Antisthenes
het-enige-goede-dat-ons-niet-ontnomen-kan-worden-is-het-genoegen-een-goede-daad-gedaan-te-hebben
Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning -Seneca
wie-een-ander-goed-doet-doet-ook-goed-aan-zichzelf-niet-alleen-in-de-gevolgen-doch-in-de-daad-zelf-want-het-bewustzijn-van-wel-te-handelen-is-in