Met naast een vrouw te slapen hebben weinig wat misdaan; doch wel met er wakker naast te blijven liggen


met-naast-een-vrouw-te-slapen-hebben-weinig-wat-misdaan-doch-wel-met-er-wakker-naast-te-blijven-liggen
louis paul boonmetnaasteenvrouwteslapenhebbenweinigwatmisdaandochwelmeterwakkerblijvenliggenmet naastnaast eeneen vrouwvrouw tete slapenslapen hebbenhebben weinigweinig watwat misdaandoch welwel metmet erer wakkerwakker naastnaast tete blijvenblijven liggenmet naast eennaast een vrouween vrouw tevrouw te slapente slapen hebbenslapen hebben weinighebben weinig watweinig wat misdaandoch wel metwel met ermet er wakkerer wakker naastwakker naast tenaast te blijvente blijven liggenmet naast een vrouwnaast een vrouw teeen vrouw te slapenvrouw te slapen hebbente slapen hebben weinigslapen hebben weinig wathebben weinig wat misdaandoch wel met erwel met er wakkermet er wakker naaster wakker naast tewakker naast te blijvennaast te blijven liggenmet naast een vrouw tenaast een vrouw te slapeneen vrouw te slapen hebbenvrouw te slapen hebben weinigte slapen hebben weinig watslapen hebben weinig wat misdaandoch wel met er wakkerwel met er wakker naastmet er wakker naast teer wakker naast te blijvenwakker naast te blijven liggen

Vroeger had je gewoon ruzie met de buren, tegenwoordig woon je naast een stressfactor -Toon Verhoeven
vroeger-had-gewoon-ruzie-met-de-buren-tegenwoordig-woon-naast-een-stressfactor
Wie zich met inzicht voor beperkt verklaart, is het naast hij de volmaaktheid -Johann Wolfgang von Goethe
wie-zich-met-inzicht-voor-beperkt-verklaart-is-het-naast-hij-de-volmaaktheid
Liefde: een hele nacht wakker blijven met een ziek kind - of met een gezonde volwassene -David Frost
liefde-een-hele-nacht-wakker-blijven-met-een-ziek-kind-of-met-een-gezonde-volwassene
Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven -Friedrich Nietzsche
slapen-is-geen-geringe-kunst-moet-er-de-hele-dag-voor-wakker-blijven
Buckler-drinkers, die types die naast je in het café staan met die autosleutels -Youp van 't Hek
buckler-drinkers-die-types-die-naast-in-het-café-staan-met-die-autosleutels
Het is beter wakker in een woestijn wakker te zijn, dan in een paradijs te slapen -Waldemar Bonsels
het-is-beter-wakker-in-een-woestijn-wakker-te-zijn-dan-in-een-paradijs-te-slapen