Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen


mijn-oom-stierf-aan-asbestvergiftiging-het-heeft-twee-maanden-geduurd-voor-ze-hem-gecremeerd-konden-krijgen
wiet van broeckhovenmijnoomstierfaanasbestvergiftiginghetheefttweemaandengeduurdvoorzehemgecremeerdkondenkrijgenmijn oomoom stierfstierf aanaan asbestvergiftiginghet heeftheeft tweetwee maandenmaanden geduurdgeduurd voorze hemhem gecremeerdgecremeerd kondenkonden krijgenmijn oom stierfoom stierf aanstierf aan asbestvergiftiginghet heeft tweeheeft twee maandentwee maanden geduurdmaanden geduurd voorgeduurd voor zevoor ze hemze hem gecremeerdhem gecremeerd kondengecremeerd konden krijgenmijn oom stierf aanoom stierf aan asbestvergiftiginghet heeft twee maandenheeft twee maanden geduurdtwee maanden geduurd voormaanden geduurd voor zegeduurd voor ze hemvoor ze hem gecremeerdze hem gecremeerd kondenhem gecremeerd konden krijgenmijn oom stierf aan asbestvergiftiginghet heeft twee maanden geduurdheeft twee maanden geduurd voortwee maanden geduurd voor zemaanden geduurd voor ze hemgeduurd voor ze hem gecremeerdvoor ze hem gecremeerd kondenze hem gecremeerd konden krijgen

Ik ben reeds maanden werkloos. Is het niet mogelijk een jobke te krijgen voor mijn vrouw ?Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusIk ben niet getrouwd, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgenAls je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustusJe weet toch wel wat principes zijn? Ze komen in een gesprek wel een enkele keer voor en dat is niet prettig: Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom was er ook bij