Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best. Want hij moet alles inventariseren Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest


mijn-vulpen-doet-dag-in-dag-uit-zijn-best-want-hij-moet-alles-inventariseren-als-ik-iets-zie-dat-hij-wil-kopiëren-dan-krijgt-hij-een-erectie-in-mijn
simon carmiggeltmijnvulpendoetdaginuitzijnbestwanthijmoetallesinventariserenalsikietsziedatwilkopirendankrijgteenerectiemijnvestmijn vulpenvulpen doetdoet dagdag inin dagdag uituit zijnzijn bestwant hijhij moetmoet allesalles inventarisereninventariseren alsals ikik ietsiets ziezie datdat hijhij wilwil kopiërendan krijgtkrijgt hijhij eeneen erectieerectie inin mijnmijn vestmijn vulpen doetvulpen doet dagdoet dag indag in dagin dag uitdag uit zijnuit zijn bestwant hij moethij moet allesmoet alles inventariserenalles inventariseren alsinventariseren als ikals ik ietsik iets zieiets zie datzie dat hijdat hij wilhij wil kopiërendan krijgt hijkrijgt hij eenhij een erectieeen erectie inerectie in mijnin mijn vest

De grootste acteur aller tijden is mijn hond. Als hij iets te eten wil krijgen, doet hij alsof hij van me houdt -Marlon Brando
de-grootste-acteur-aller-tijden-is-mijn-hond-als-hij-iets-te-eten-wil-krijgen-doet-hij-alsof-hij-van-me-houdt
Mijn zoon doet de hele dag aan meditatie. Ik vind dat beter dan dat hij gewoon niks zit te doen -Wiet van Broeckhoven
mijn-zoon-doet-de-hele-dag-aan-meditatie-ik-vind-dat-beter-dan-dat-hij-gewoon-niks-zit-te-doen
Hij doet de hele dag niets en zelfs dat doet hij met tegenzin -Wiet van Broeckhoven
hij-doet-de-hele-dag-niets-zelfs-dat-doet-hij-met-tegenzin
Een mens moet iedere ochtend een pad doorslikken als hij er zeker van wil zijn niet nog iets walgelijkers te vinden voor de dag ten einde is -Nicolas Chamfort
een-mens-moet-iedere-ochtend-een-pad-doorslikken-als-hij-er-zeker-van-wil-zijn-niet-nog-iets-walgelijkers-te-vinden-voor-de-dag-ten-einde-is
Toen God op de zesde dag alles bekeek wat hij had gemaakt, zag hij dat het goed was. De familie was er dan ook nog niet -Kurt Tucholsky
toen-god-op-de-zesde-dag-alles-bekeek-wat-hij-had-gemaakt-zag-hij-dat-het-goed-was-de-familie-was-er-dan-ook-nog-niet
Geen dag is zo verbazingwekkend als de dag waarop de mens ging geloven dat hij onsterfelijk is -André Malraux
geen-dag-is-zo-verbazingwekkend-als-de-dag-waarop-de-mens-ging-geloven-dat-hij-onsterfelijk-is