Mijn zoon doet de hele dag aan meditatie. Ik vind dat beter dan dat hij gewoon niks zit te doen


mijn-zoon-doet-de-hele-dag-aan-meditatie-ik-vind-dat-beter-dan-dat-hij-gewoon-niks-zit-te-doen
wiet van broeckhovenmijnzoondoetdeheledagaanmeditatieikvinddatbeterdanhijgewoonnikszittedoenmijn zoonzoon doetdoet dede helehele dagdag aanaan meditatieik vindvind datdat beterbeter dandan datdat hijhij gewoongewoon niksniks zitzit tete doenmijn zoon doetzoon doet dedoet de helede hele daghele dag aandag aan meditatieik vind datvind dat beterdat beter danbeter dan datdan dat hijdat hij gewoonhij gewoon niksgewoon niks zitniks zit tezit te doenmijn zoon doet dezoon doet de heledoet de hele dagde hele dag aanhele dag aan meditatieik vind dat betervind dat beter dandat beter dan datbeter dan dat hijdan dat hij gewoondat hij gewoon nikshij gewoon niks zitgewoon niks zit teniks zit te doenmijn zoon doet de helezoon doet de hele dagdoet de hele dag aande hele dag aan meditatieik vind dat beter danvind dat beter dan datdat beter dan dat hijbeter dan dat hij gewoondan dat hij gewoon niksdat hij gewoon niks zithij gewoon niks zit tegewoon niks zit te doen

Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best. Want hij moet alles inventariseren Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vestHij doet de hele dag niets en zelfs dat doet hij met tegenzinWe hadden het over Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan u zou vragen om mij te offeren, zou u dat dan ook doen? Ja, zei hijHij is razend intelligent. Hij kan niks, hij durft niks en hij doet niks, maar hij is razend intelligentBij acteren in een film komt het erop aan dat je de emotie die je die dag nodig hebt een hele dag lang kunt laten sudderen, zonder dat ze overkooktAls hij moeilijk in slaap kan geraken,hoef je gewoon maar te zeggen : 'Ik vind dat we eens moeten praten over onze relatie.'