Militaire rechtvaardigheid is tot rechtvaardigheid als militaire muziek tot muziek


militaire-rechtvaardigheid-is-tot-rechtvaardigheid-als-militaire-muziek-tot-muziek
groucho marxmilitairerechtvaardigheidistotalsmilitairemuziekmilitaire rechtvaardigheidrechtvaardigheid isis tottot rechtvaardigheidrechtvaardigheid alsals militairemilitaire muziekmuziek tottot muziekmilitaire rechtvaardigheid isrechtvaardigheid is totis tot rechtvaardigheidtot rechtvaardigheid alsrechtvaardigheid als militaireals militaire muziekmilitaire muziek totmuziek tot muziekmilitaire rechtvaardigheid is totrechtvaardigheid is tot rechtvaardigheidis tot rechtvaardigheid alstot rechtvaardigheid als militairerechtvaardigheid als militaire muziekals militaire muziek totmilitaire muziek tot muziekmilitaire rechtvaardigheid is tot rechtvaardigheidrechtvaardigheid is tot rechtvaardigheid alsis tot rechtvaardigheid als militairetot rechtvaardigheid als militaire muziekrechtvaardigheid als militaire muziek totals militaire muziek tot muziek

De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten -Aristoteles
de-muziek-dient-tot-verstrooiing-tot-opvoeding-tot-aansporing-van-geest-hart-tot-de-bevrijding-der-ziel-van-de-hartstochten
Het behoort als iets wezenlijks tot de rechtvaardigheid, dat men haar onmiddellijk moet uitoefenen. Uitstel is onrechtvaardigheid -Jean de la Bruyère
het-behoort-als-iets-wezenlijks-tot-de-rechtvaardigheid-dat-men-haar-onmiddellijk-moet-uitoefenen-uitstel-is-onrechtvaardigheid
We winnen rechtvaardigheid het snelst door het geven van rechtvaardigheid aan de andere partij -Mahatma Gandhi
we-winnen-rechtvaardigheid-het-snelst-door-het-geven-van-rechtvaardigheid-aan-de-andere-partij
Heeft iemand in zichzelve geen muziek; roert hem de meng'ling niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof -William Shakespeare
heeft-iemand-in-zichzelve-geen-muziek-roert-hem-de-meng'ling-niet-van-zoete-tonen-die-man-deugt-tot-verraad-tot-list-roof
Ik kan bijna altijd muziek schrijven; in elk uur van de vierentwintig, als ik potlood op het papier zet, komt de muziek -John Philip Sousa
ik-kan-bijna-altijd-muziek-schrijven-in-elk-uur-van-de-vierentwintig-als-ik-potlood-op-het-papier-zet-komt-de-muziek
Muziek lokt van een ziel muziek weer los -Frederik van Eeden
muziek-lokt-van-een-ziel-muziek-weer-los