Misbruikte deugd wordt ondeugd, en ondeugd krijgt door haar handelen soms waardigheid


misbruikte-deugd-wordt-ondeugd-ondeugd-krijgt-door-haar-handelen-soms-waardigheid
william shakespearemisbruiktedeugdwordtondeugdondeugdkrijgtdoorhaarhandelensomswaardigheidmisbruikte deugddeugd wordtwordt ondeugden ondeugdondeugd krijgtkrijgt doorhaar handelenhandelen somssoms waardigheidmisbruikte deugd wordtdeugd wordt ondeugden ondeugd krijgtondeugd krijgt doorkrijgt door haardoor haar handelenhaar handelen somshandelen soms waardigheidmisbruikte deugd wordt ondeugden ondeugd krijgt doorondeugd krijgt door haarkrijgt door haar handelendoor haar handelen somshaar handelen soms waardigheiden ondeugd krijgt door haarondeugd krijgt door haar handelenkrijgt door haar handelen somsdoor haar handelen soms waardigheid

Vraag deugd en ondeugd naar haar ouders, en gij zult menige deugd de deur uit jagen, en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-haar-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uit-jagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen
Vraag deugd en ondeugd naar hun ouders, en gij zult menige deugd de deur uitjagen en voor menige ondeugd de hoed afnemen -Salomon Baer-Oberdorf
vraag-deugd-ondeugd-naar-hun-ouders-gij-zult-menige-deugd-de-deur-uitjagen-voor-menige-ondeugd-de-hoed-afnemen
Goed en kwaad grenzen aan elkaar; daarom krijgt de deugd vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft -Ovidius
goed-kwaad-grenzen-aan-elkaar-daarom-krijgt-de-deugd-vaak-de-schuld-van-wat-de-ondeugd-misdreven-heeft
De ondeugd heeft evengoed haar huichelaars als de deugd -Eugène Marbeau
de-ondeugd-heeft-evengoed-haar-huichelaars-als-de-deugd
De ondeugd bedriegt door de schijn van deugd -Juvenalis
de-ondeugd-bedriegt-door-de-schijn-van-deugd
Een ondeugd, die succes heeft, wordt deugd genoemd. -Seneca
een-ondeugd-die-succes-heeft-wordt-deugd-genoemd