Mode is een vorm van lelijkheid zo ontoelaatbaar dat we het iedere zes maanden moeten veranderen


mode-is-een-vorm-van-lelijkheid-zo-ontoelaatbaar-dat-we-het-iedere-zes-maanden-moeten-veranderen
oscar wildemodeiseenvormvanlelijkheidzoontoelaatbaardatwehetiederezesmaandenmoetenveranderenmode isis eeneen vormvorm vanvan lelijkheidlelijkheid zozo ontoelaatbaarontoelaatbaar datdat wewe hethet iedereiedere zeszes maandenmaanden moetenmoeten veranderenmode is eenis een vormeen vorm vanvorm van lelijkheidvan lelijkheid zolelijkheid zo ontoelaatbaarzo ontoelaatbaar datontoelaatbaar dat wedat we hetwe het iederehet iedere zesiedere zes maandenzes maanden moetenmaanden moeten veranderenmode is een vormis een vorm vaneen vorm van lelijkheidvorm van lelijkheid zovan lelijkheid zo ontoelaatbaarlelijkheid zo ontoelaatbaar datzo ontoelaatbaar dat weontoelaatbaar dat we hetdat we het iederewe het iedere zeshet iedere zes maandeniedere zes maanden moetenzes maanden moeten veranderenmode is een vorm vanis een vorm van lelijkheideen vorm van lelijkheid zovorm van lelijkheid zo ontoelaatbaarvan lelijkheid zo ontoelaatbaar datlelijkheid zo ontoelaatbaar dat wezo ontoelaatbaar dat we hetontoelaatbaar dat we het iederedat we het iedere zeswe het iedere zes maandenhet iedere zes maanden moeteniedere zes maanden moeten veranderen

Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben -Aurelien Scholl
na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben
Alleen onder de zes maanden hebben mensen gelijk -Simon Carmiggelt
alleen-onder-de-zes-maanden-hebben-mensen-gelijk
Ik haat huishoudelijk werk! Je maakt de bedden op, doet de afwas en zes maanden later kun je weer overnieuw beginnen -Joan Rivers
ik-haat-huishoudelijk-werk-je-maakt-de-bedden-op-doet-de-afwas-zes-maanden-later-kun-weer-overnieuw-beginnen
Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus -Myriam Thijs
het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
Vrouwen onderwerpen zich gewillig aan de voorschriften van de mode. Zij weten dat de verpakking moet veranderen indien de inhoud haar aantrekkingskracht wil behouden -Noël Coward
vrouwen-onderwerpen-zich-gewillig-aan-de-voorschriften-van-de-mode-zij-weten-dat-de-verpakking-moet-veranderen-indien-de-inhoud-haar