Moed en bescheidenheid zijn de twee meest ondubbelzinnige deugden; geen huichelarij is in staat ze na te bootsen


moed-bescheidenheid-zijn-de-twee-meest-ondubbelzinnige-deugden-geen-huichelarij-is-in-staat-ze-na-te-bootsen
johann wolfgang von goethemoedbescheidenheidzijndetweemeestondubbelzinnigedeugdengeenhuichelarijisinstaatzenatebootsenmoed enen bescheidenheidbescheidenheid zijnzijn dede tweetwee meestmeest ondubbelzinnigeondubbelzinnige deugdengeen huichelarijhuichelarij isis inin staatstaat zeze nana tete bootsenmoed en bescheidenheiden bescheidenheid zijnbescheidenheid zijn dezijn de tweede twee meesttwee meest ondubbelzinnigemeest ondubbelzinnige deugdengeen huichelarij ishuichelarij is inis in staatin staat zestaat ze naze na tena te bootsenmoed en bescheidenheid zijnen bescheidenheid zijn debescheidenheid zijn de tweezijn de twee meestde twee meest ondubbelzinnigetwee meest ondubbelzinnige deugdengeen huichelarij is inhuichelarij is in staatis in staat zein staat ze nastaat ze na teze na te bootsenmoed en bescheidenheid zijn deen bescheidenheid zijn de tweebescheidenheid zijn de twee meestzijn de twee meest ondubbelzinnigede twee meest ondubbelzinnige deugdengeen huichelarij is in staathuichelarij is in staat zeis in staat ze nain staat ze na testaat ze na te bootsen

Bescheidenheid die zich doet gelden grenst aan huichelarij -Octave Pirmez
bescheidenheid-die-zich-doet-gelden-grenst-aan-huichelarij
Nooit in de wereld zijn twee adviezen gelijk, net zo min als twee haren of twee graankorrels. Het meest universele kwaliteit is diversiteit -Michel Eyquem de Montaigne
nooit-in-de-wereld-zijn-twee-adviezen-gelijk-net-zo-min-als-twee-haren-of-twee-graankorrels-het-meest-universele-kwaliteit-is-diversiteit
Wat een mens in staat is te denken, laat zich ook in duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige woorden uitdrukken. -A. Schopenhauer
wat-een-mens-in-staat-is-te-denken-laat-zich-ook-in-duidelijke-begrijpelijke-ondubbelzinnige-woorden-uitdrukken
Bescheidenheid bij de middelmatigen is louter eerlijkheid; bij de grote talenten is het huichelarij -A. Schopenhauer
bescheidenheid-bij-de-middelmatigen-is-louter-eerlijkheid-bij-de-grote-talenten-is-het-huichelarij