Moed is niet slechts een deugd; hij is de beschermer van alle andere deugden


moed-is-niet-slechts-een-deugd-hij-is-de-beschermer-van-alle-andere-deugden
john lockemoedisnietslechtseendeugdhijdebeschermervanalleanderedeugdenmoed isis nietniet slechtsslechts eeneen deugdhij isis dede beschermerbeschermer vanvan alleandere deugdenmoed is nietis niet slechtsniet slechts eenslechts een deugdhij is deis de beschermerde beschermer vanbeschermer van allevan alle anderealle andere deugdenmoed is niet slechtsis niet slechts eenniet slechts een deugdhij is de beschermeris de beschermer vande beschermer van allebeschermer van alle anderevan alle andere deugdenmoed is niet slechts eenis niet slechts een deugdhij is de beschermer vanis de beschermer van allede beschermer van alle anderebeschermer van alle andere deugden

De hartstochten tiranniseren de mens; en de eerzucht neemt alle andere hartstochten in zich op en geeft hun een tijdlang de schijn van alle deugden -Jean de la Bruyère
de-hartstochten-tiranniseren-de-mens-de-eerzucht-neemt-alle-andere-hartstochten-in-zich-op-geeft-hun-een-tijdlang-de-schijn-van-alle-deugden
Standvastigheid is de aanvulling van alle andere menselijke deugden -Giuseppe Mazzini
standvastigheid-is-de-aanvulling-van-alle-andere-menselijke-deugden
Ik houd van hem, die niet te veel deugden wil hebben. Eén deugd is meer deugd dat twee, omdat zij vaster knoop is, waaraan het noodlot zich hecht -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-die-niet-te-veel-deugden-wil-hebben-eén-deugd-is-meer-deugd-dat-twee-omdat-zij-vaster-knoop-is-waaraan-het-noodlot-zich-hecht
Ofschoon trots geen deugd is, is hij de vader van vele deugden -John Churton Collins
ofschoon-trots-geen-deugd-is-is-hij-de-vader-van-vele-deugden
Een mens moet zich nooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij van-daag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope
een-mens-moet-zich-nooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-daarmee-zegt-hij-slechts-in-andere-woorden-dat-hij-van-daag-wijzer-is-dan-hij