Moet ik de kunst een beeld van leven noemen? Een beeld in de beek, ja; maar niet een in de spiegel


moet-ik-de-kunst-een-beeld-van-leven-noemen-een-beeld-in-de-beek-ja-maar-niet-een-in-de-spiegel
franz grillparzermoetikdekunsteenbeeldvanlevennoemeneeninbeekjamaarnietspiegelmoet ikik dede kunstkunst eeneen beeldbeeld vanvan levenleven noemeneen beeldbeeld inin dede beekmaar nietniet eeneen inin dede spiegelmoet ik deik de kunstde kunst eenkunst een beeldeen beeld vanbeeld van levenvan leven noemeneen beeld inbeeld in dein de beekmaar niet eenniet een ineen in dein de spiegelmoet ik de kunstik de kunst eende kunst een beeldkunst een beeld vaneen beeld van levenbeeld van leven noemeneen beeld in debeeld in de beekmaar niet een inniet een in deeen in de spiegelmoet ik de kunst eenik de kunst een beeldde kunst een beeld vankunst een beeld van leveneen beeld van leven noemeneen beeld in de beekmaar niet een in deniet een in de spiegel

Het moet de mens niet voldoende zijn om een beeld of gedachte van God te hebben; als het beeld en de gedachte vergaan, vergaat ook God -Eckhart Tolle
het-moet-de-mens-niet-voldoende-zijn-om-een-beeld-of-gedachte-van-god-te-hebben-als-het-beeld-de-gedachte-vergaan-vergaat-ook-god
Mensen die een hoge achting van zichzelf hebben zien hun beeld niet graag onverwachts door een spiegel teruggekaatst -Logan Pearsall Smith
mensen-die-een-hoge-achting-van-zichzelf-hebben-zien-hun-beeld-niet-graag-onverwachts-door-een-spiegel-teruggekaatst
Het kunstwerk is niet de afspiegeling, het beeld van de wereld, maar het is naar het beeld van de wereld -Eugène Ionesco
het-kunstwerk-is-niet-de-afspiegeling-het-beeld-van-de-wereld-maar-het-is-naar-het-beeld-van-de-wereld