Moraal is iets wat bij vele mensen bij hun ellebogen ophoudt


moraal-is-iets-wat-bij-vele-mensen-bij-hun-ellebogen-ophoudt
jean de boissonmoraalisietswatbijvelemensenhunellebogenophoudtmoraal isis ietsiets watwat bijbij velevele mensenmensen bijbij hunhun ellebogenellebogen ophoudtmoraal is ietsis iets watiets wat bijwat bij velebij vele mensenvele mensen bijmensen bij hunbij hun ellebogenhun ellebogen ophoudtmoraal is iets watis iets wat bijiets wat bij velewat bij vele mensenbij vele mensen bijvele mensen bij hunmensen bij hun ellebogenbij hun ellebogen ophoudtmoraal is iets wat bijis iets wat bij veleiets wat bij vele mensenwat bij vele mensen bijbij vele mensen bij hunvele mensen bij hun ellebogenmensen bij hun ellebogen ophoudt

Bij vele mensen is alleen datgene waar, wat hun ontvaltGewichtigdoenerij is wat ik bij ieder het meest kwalijk neem. De kwezels, bij voorbeeld, verbeelden zich, dat God hun dank moet weten voor hun zorgenOp mensen wacht bij hun dood iets wat zij niet verwachten en waaraan zij niet denkenDe mens zoekt bij zichzelf wat hij bij anderen mist en wil bij anderen terugvinden wat bij hemzelf hoogst hinderlijk isVele mensen sterven door verkeersongevallen. Vele mensen worden geboren door ongevallen bij het verkerenMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!