Moralisten met de onaantrekkelijkste gezichten houden ons voor dat immoraliteit ons uiterlijk zal bederven


moralisten-met-de-onaantrekkelijkste-gezichten-houden-ons-voor-dat-immoraliteit-ons-uiterlijk-zal-bederven
logan pearsall smithmoralistenmetdeonaantrekkelijkstegezichtenhoudenonsvoordatimmoraliteituiterlijkzalbedervenmoralisten metmet dede onaantrekkelijksteonaantrekkelijkste gezichtengezichten houdenhouden onsons voordat immoraliteitimmoraliteit onsons uiterlijkuiterlijk zalzal bedervenmoralisten met demet de onaantrekkelijkstede onaantrekkelijkste gezichtenonaantrekkelijkste gezichten houdengezichten houden onshouden ons voorons voor datvoor dat immoraliteitdat immoraliteit onsimmoraliteit ons uiterlijkons uiterlijk zaluiterlijk zal bedervenmoralisten met de onaantrekkelijkstemet de onaantrekkelijkste gezichtende onaantrekkelijkste gezichten houdenonaantrekkelijkste gezichten houden onsgezichten houden ons voorhouden ons voor datons voor dat immoraliteitvoor dat immoraliteit onsdat immoraliteit ons uiterlijkimmoraliteit ons uiterlijk zalons uiterlijk zal bedervenmoralisten met de onaantrekkelijkste gezichtenmet de onaantrekkelijkste gezichten houdende onaantrekkelijkste gezichten houden onsonaantrekkelijkste gezichten houden ons voorgezichten houden ons voor dathouden ons voor dat immoraliteitons voor dat immoraliteit onsvoor dat immoraliteit ons uiterlijkdat immoraliteit ons uiterlijk zalimmoraliteit ons uiterlijk zal bederven

Het lot leidt ons, zonder rekening met ons te houden -Voltaire
het-lot-leidt-ons-zonder-rekening-met-ons-te-houden
Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit -George Bataille
het-verleden-is-niet-achter-ons-zoals-men-denkt-maar-voor-ons-de-schaduw-van-wat-was-werpt-zich-voor-ons-wat-dood-is-bestaat-nog-gaat-voor-ons-uit
Het waren onze kinderen die stierven voor ons land, maar wie zal ze ons teruggeven? -Joseph Rudyard Kipling
het-waren-onze-kinderen-die-stierven-voor-ons-land-maar-wie-zal-ze-ons-teruggeven
We uiten ons maar half en schamen ons voor het goddelijke dat in elk van ons schuilt -Ralph Waldo Emerson
we-uiten-ons-maar-half-schamen-ons-voor-het-goddelijke-dat-in-elk-van-ons-schuilt
Naarmate wij liefhebben, zal men ons liefhebben, want elke gedachte keert tot ons terug met het resultaat dat zij uitwerkte en waarvan zij de oorzaak was -Ralph Waldo Trine
naarmate-wij-liefhebben-zal-men-ons-liefhebben-want-elke-gedachte-keert-tot-ons-terug-met-het-resultaat-dat-zij-uitwerkte-waarvan-zij-de-oorzaak-was