Na hun schooltijd kunnen jongeren voortaan zeggen: dat nooit weer, daar heb ik leergeld voor betaald


na-hun-schooltijd-kunnen-jongeren-voortaan-zeggen-dat-nooit-weer-daar-heb-ik-leergeld-voor-betaald
fons jansennahunschooltijdkunnenjongerenvoortaanzeggendatnooitweerdaarhebikleergeldvoorbetaaldna hunhun schooltijdschooltijd kunnenkunnen jongerenjongeren voortaanvoortaan zeggendat nooitnooit weerdaar hebheb ikik leergeldleergeld voorna hun schooltijdhun schooltijd kunnenschooltijd kunnen jongerenkunnen jongeren voortaanjongeren voortaan zeggendat nooit weerdaar heb ikheb ik leergeldik leergeld voorleergeld voor betaaldna hun schooltijd kunnenhun schooltijd kunnen jongerenschooltijd kunnen jongeren voortaankunnen jongeren voortaan zeggendaar heb ik leergeldheb ik leergeld voorik leergeld voor betaaldna hun schooltijd kunnen jongerenhun schooltijd kunnen jongeren voortaanschooltijd kunnen jongeren voortaan zeggendaar heb ik leergeld voorheb ik leergeld voor betaald

Nooit zeggen: Nooit zeggen: 'Ik heb geen geld.' Je moet altijd zeggen: 'Daar kan ik op het ogenblik nog geen geld voor vrijmaken.'Je moet waarachtig Hollander zijn om te zeggen en te schrijven dat het leger gedemocratiseerd moet worden, dat wil zeggen dat voortaan de cirkels vierkant moeten zijnGrote staatslieden liegen nooit. Daar hebben ze hun mannetjes voorIk heb eens een vrouw horen zeggen: 'Het is niet gemakkelijk een weduwe te zijn: men moet zich weer net zo ingetogen gedragen als een jong meisje, zonder haar onwetendheid te kunnen voorwenden.'Ze ergeren en bij de tijd houden is alles wat de jongeren voor ouderen kunnen doen