Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben


na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben
aurelien schollnaonsveertigstejaarishetalsofdejarenmaarzesmaandenhebbenna onsons veertigsteveertigste jaarjaar isis hethet alsofalsof dede jarenjaren maarmaar zeszes maandenmaanden hebbenna ons veertigsteons veertigste jaarveertigste jaar isjaar is hetis het alsofhet alsof dealsof de jarende jaren maarjaren maar zesmaar zes maandenzes maanden hebbenna ons veertigste jaarons veertigste jaar isveertigste jaar is hetjaar is het alsofis het alsof dehet alsof de jarenalsof de jaren maarde jaren maar zesjaren maar zes maandenmaar zes maanden hebbenna ons veertigste jaar isons veertigste jaar is hetveertigste jaar is het alsofjaar is het alsof deis het alsof de jarenhet alsof de jaren maaralsof de jaren maar zesde jaren maar zes maandenjaren maar zes maanden hebben

Alleen onder de zes maanden hebben mensen gelijk -Simon Carmiggelt
alleen-onder-de-zes-maanden-hebben-mensen-gelijk
Vele mensen sterven al op hun veertigste maar worden pas 30 jaar later begraven, -George S. Patton
vele-mensen-sterven-al-op-hun-veertigste-maar-worden-30-jaar-later-begraven
Ik heb in zes jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in honderd jaar -Louis van Gaal
ik-heb-in-zes-jaar-bij-ajax-meer-bereikt-dan-barcelona-in-honderd-jaar
Naarmate wij minder jong worden schijnen de oude mensen ons minder oud toe: het is alsof de tijd ons de jaren geeft die hij hun ontneemt -Jean Antoine Petit-Senn
naarmate-wij-minder-jong-worden-schijnen-de-oude-mensen-ons-minder-oud-toe-het-is-alsof-de-tijd-ons-de-jaren-geeft-die-hij-hun-ontneemt
Ook ik heb sedert mijn veertigste jaar goud in de mond -Karel Jonckheere
ook-ik-heb-sedert-mijn-veertigste-jaar-goud-in-de-mond
'Komt u voor dat formulier over een jaar of zes maar eens terug.' ''s Morgens of 's middags ?' -Wiet van Broeckhoven
'komt-u-voor-dat-formulier-over-een-jaar-of-zes-maar-eens-terug'-''s-morgens-of-'s-middags-'