Nationalisme is een infantiele ziekte.


nationalisme-is-een-infantiele-ziekte
albert einsteinnationalismeiseeninfantieleziektenationalisme isis eeneen infantieleinfantiele ziektenationalisme is eenis een infantieleeen infantiele ziektenationalisme is een infantieleis een infantiele ziektenationalisme is een infantiele ziekte

Nationalisme is een kinderziekte, het is de mazelen der mensheid -Albert Einstein
nationalisme-is-een-kinderziekte-het-is-de-mazelen-der-mensheid
Het leven is een ziekte, en het enige verschil tussen de ene mens en de andere is het stadium dat zijn ziekte bereikt heeft. -George Bernard Shaw
het-leven-is-een-ziekte-het-enige-verschil-tussen-de-ene-mens-de-andere-is-het-stadium-dat-zijn-ziekte-bereikt-heeft
Nationalisme is geen natuurlijk instinct. Het is een verworven kunstmatig gevoel. Het patriottisme heeft de vroomheid en de bezieling van het verstand vermoord -Sarvepalli Radhakrishnan
nationalisme-is-geen-natuurlijk-instinct-het-is-een-verworven-kunstmatig-gevoel-het-patriottisme-heeft-de-vroomheid-de-bezieling-van-het-verstand
Vraag niet wat voor ziekte iemand heeft, maar liever wat voor iemand de ziekte heeft -Sir William Osler
vraag-niet-wat-voor-ziekte-iemand-heeft-maar-liever-wat-voor-iemand-de-ziekte-heeft
De liefde is een vreemde ziekte -Kalidasa
de-liefde-is-een-vreemde-ziekte
De ouderdom op zichzelf is een ziekte -Terentius
de-ouderdom-op-zichzelf-is-een-ziekte