Nederland wil graag ondernemend worden zonder daar de prijs van onzekerheid voor te betalen


nederland-wil-graag-ondernemend-worden-zonder-daar-de-prijs-van-onzekerheid-voor-te-betalen
ben tiggelaarnederlandwilgraagondernemendwordenzonderdaardeprijsvanonzekerheidvoortebetalenwil graaggraag ondernemendondernemend wordenworden zonderzonder daardaar dede prijsprijs vanvan onzekerheidonzekerheid voorte betalennederland wil graagwil graag ondernemendgraag ondernemend wordenondernemend worden zonderworden zonder daarzonder daar dedaar de prijsde prijs vanprijs van onzekerheidvan onzekerheid vooronzekerheid voor tevoor te betalennederland wil graag ondernemendwil graag ondernemend wordengraag ondernemend worden zonderondernemend worden zonder daarworden zonder daar dezonder daar de prijsdaar de prijs vande prijs van onzekerheidprijs van onzekerheid voorvan onzekerheid voor teonzekerheid voor te betalennederland wil graag ondernemend wordenwil graag ondernemend worden zondergraag ondernemend worden zonder daarondernemend worden zonder daar deworden zonder daar de prijszonder daar de prijs vandaar de prijs van onzekerheidde prijs van onzekerheid voorprijs van onzekerheid voor tevan onzekerheid voor te betalen

De minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervanWie in het leven veel voor niks gekregen heeft, zal daar later de rekening voor betalenEen sentimenteel mens is eenvoudig iemand die de luxe van een emotie wil hebben zonder ervoor te betalenAlles heeft zijn prijs, en een van de grootste deugden is het zuivere verlangen die te betalenColumbus is uitgevaren zonder te weten waarheen. Hij is teruggekomen zonder te weten waar hij geweest was. En tot op de huidige dag moeten wij voor zijn reis betalenHet is gek met de mode: een ontwerper maakt een fout en daar moeten miljoenen vrouwen dan voor betalen