Negen tienden der mensen geven de voorkeur aan duistere ideeën boven heldere


negen-tienden-der-mensen-geven-de-voorkeur-aan-duistere-ideeën-boven-heldere
etienne reynegentiendendermensengevendevoorkeuraanduistereideenbovenhelderenegen tiendentienden derder mensenmensen gevengeven dede voorkeurvoorkeur aanaan duistereduistere ideeënideeën bovenboven helderenegen tienden dertienden der mensender mensen gevenmensen geven degeven de voorkeurde voorkeur aanvoorkeur aan duistereaan duistere ideeënduistere ideeën bovenideeën boven helderenegen tienden der mensentienden der mensen gevender mensen geven demensen geven de voorkeurgeven de voorkeur aande voorkeur aan duisterevoorkeur aan duistere ideeënaan duistere ideeën bovenduistere ideeën boven helderenegen tienden der mensen geventienden der mensen geven deder mensen geven de voorkeurmensen geven de voorkeur aangeven de voorkeur aan duisterede voorkeur aan duistere ideeënvoorkeur aan duistere ideeën bovenaan duistere ideeën boven heldere

Gevoelige mannen geven de voorkeur aan de avond boven de ochtend, aan de nacht boven de dag, en aan de schoonheid van een rijpe vrouw boven die van een meisje -Paul Léautaud
gevoelige-mannen-geven-de-voorkeur-aan-de-avond-boven-de-ochtend-aan-de-nacht-boven-de-dag-aan-de-schoonheid-van-een-rijpe-vrouw-boven-die-van-een
Sommige mensen zijn zo ijdel, dat ze de voorkeur geven aan een ramp die ze zelf voorspellen, boven een geluk dat ze niet zagen aankomen -Charles-Joseph Prins de Ligne
sommige-mensen-zijn-zo-ijdel-dat-ze-de-voorkeur-geven-aan-een-ramp-die-ze-zelf-voorspellen-boven-een-geluk-dat-ze-niet-zagen-aankomen
Ongelukkig de mensen die alleen maar heldere ideeën hebben -Louis Pasteur
ongelukkig-de-mensen-die-alleen-maar-heldere-ideeën-hebben
Diepzinnig moet men zijn in heldere, niet in duistere bewoordingen -Joseph Joubert
diepzinnig-moet-men-zijn-in-heldere-niet-in-duistere-bewoordingen
De meeste aforisme-knutselaars hebben de voorkeur gegeven aan de sierlijkheid van de gedachte boven de juistheid -Lord Chesterfield
de-meeste-aforisme-knutselaars-hebben-de-voorkeur-gegeven-aan-de-sierlijkheid-van-de-gedachte-boven-de-juistheid
Denken is zo buitengewoon moeilijk dat velen de voorkeur geven aan oordelen -Otto Weiss
denken-is-zo-buitengewoon-moeilijk-dat-velen-de-voorkeur-geven-aan-oordelen