Nergens kan een mens zich rustiger en ongestoorder terugtrekken dan in zijn eigen ziel.


nergens-kan-een-mens-zich-rustiger-ongestoorder-terugtrekken-dan-in-zijn-eigen-ziel
marcus aureliusnergenskaneenmenszichrustigerongestoorderterugtrekkendaninzijneigenzielnergens kankan eeneen mensmens zichzich rustigerrustiger enen ongestoorderongestoorder terugtrekkenterugtrekken dandan inin zijnzijn eigeneigen zielnergens kan eenkan een menseen mens zichmens zich rustigerzich rustiger enrustiger en ongestoorderen ongestoorder terugtrekkenongestoorder terugtrekken danterugtrekken dan indan in zijnin zijn eigenzijn eigen zielnergens kan een menskan een mens zicheen mens zich rustigermens zich rustiger enzich rustiger en ongestoorderrustiger en ongestoorder terugtrekkenen ongestoorder terugtrekken danongestoorder terugtrekken dan interugtrekken dan in zijndan in zijn eigenin zijn eigen zielnergens kan een mens zichkan een mens zich rustigereen mens zich rustiger enmens zich rustiger en ongestoorderzich rustiger en ongestoorder terugtrekkenrustiger en ongestoorder terugtrekken danen ongestoorder terugtrekken dan inongestoorder terugtrekken dan in zijnterugtrekken dan in zijn eigendan in zijn eigen ziel

Tranen zijn net als onweer: erna is een mens altijd rustiger -Iwan Toergenjew
tranen-zijn-net-als-onweer-erna-is-een-mens-altijd-rustiger
Degene die de aandacht niet richt op wat zich afspeelt in de ziel van een ander, is niet ongelukkig; maar zij die de roerselen in hun eigen ziel niet nauwlettend volgen, moeten wel ongelukkig zijn -Marcus Aurelius
degene-die-de-aandacht-niet-richt-op-wat-zich-afspeelt-in-de-ziel-van-een-ander-is-niet-ongelukkig-maar-zij-die-de-roerselen-in-hun-eigen-ziel-niet
Alles is simpeler dan de mens zich kan voorstellen en tegelijk ingewikkelder dan hij kan begrijpen -Johann Wolfgang von Goethe
alles-is-simpeler-dan-de-mens-zich-kan-voorstellen-tegelijk-ingewikkelder-dan-hij-kan-begrijpen
De mens kan het hart van zijn naasten niet treffen met iets geringers dan zijn eigen hart -George Macdonald
de-mens-kan-het-hart-van-zijn-naasten-niet-treffen-met-iets-geringers-dan-zijn-eigen-hart