Niemand van de stervelingen is vrij; hij is immers ofwel slaaf van het geld ofwel van het lot


niemand-van-de-stervelingen-is-vrij-hij-is-immers-ofwel-slaaf-van-het-geld-ofwel-van-het-lot
euripidesniemandvandestervelingenisvrijhijimmersofwelslaafhetgeldlotvan dede stervelingenstervelingen isis vrijhij isis immersimmers ofwelofwel slaafslaaf vanvan hethet geldgeld ofwelofwel vanvan hethet lotniemand van devan de stervelingende stervelingen isstervelingen is vrijhij is immersis immers ofwelimmers ofwel slaafofwel slaaf vanslaaf van hetvan het geldhet geld ofwelgeld ofwel vanofwel van hetvan het lotniemand van de stervelingenvan de stervelingen isde stervelingen is vrijhij is immers ofwelis immers ofwel slaafimmers ofwel slaaf vanofwel slaaf van hetslaaf van het geldvan het geld ofwelhet geld ofwel vangeld ofwel van hetofwel van het lotniemand van de stervelingen isvan de stervelingen is vrijhij is immers ofwel slaafis immers ofwel slaaf vanimmers ofwel slaaf van hetofwel slaaf van het geldslaaf van het geld ofwelvan het geld ofwel vanhet geld ofwel van hetgeld ofwel van het lot

In deze onzindelijk denkende wereld, ben je ofwel iemands vrouw ofwel iemands hoer - of hard op weg om één van beiden te worden -John Irving
in-deze-onzindelijk-denkende-wereld-ben-ofwel-iemands-vrouw-ofwel-iemands-hoer-of-hard-op-weg-om-één-van-beiden-te-worden
Een man die wil huwen moet ofwel alles weten ofwel niets -Oscar Wilde
een-man-die-wil-huwen-moet-ofwel-alles-weten-ofwel-niets
Als iedereen je gelijk geeft is dat ofwel, omdat je heel slim bent. Ofwel, omdat je de baas bent -André Birabeau
als-iedereen-gelijk-geeft-is-dat-ofwel-omdat-heel-slim-bent-ofwel-omdat-de-baas-bent
Beschaving bereik je slecht op twee manieren: ofwel door beschaafd te zijn ofwel door corrupt te zijn -Oscar Wilde
beschaving-bereik-slecht-op-twee-manieren-ofwel-door-beschaafd-te-zijn-ofwel-door-corrupt-te-zijn
Toon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vrees -Seneca
toon-me-iemand-die-geen-slaaf-is-de-een-is-een-slaaf-van-geslachtsdrift-een-ander-van-het-geld-een-derde-van-de-eerzucht-allen-zijn-slaven-van-hoop
Wees slaaf met de geest van een vrij man, en gij zult geen slaaf zijn -Menander
wees-slaaf-met-de-geest-van-een-vrij-man-gij-zult-geen-slaaf-zijn