Niemant wort met de kunst, wel met eenen treck tot de kunst geboren


niemant-wort-met-de-kunst-wel-met-eenen-treck-tot-de-kunst-geboren
joost van den vondelniemantwortmetdekunstweleenentrecktotkunstgeborenniemant wortwort metmet dede kunstwel metmet eeneneenen trecktreck tottot dede kunstkunst geborenniemant wort metwort met demet de kunstwel met eenenmet eenen treckeenen treck tottreck tot detot de kunstde kunst geborenniemant wort met dewort met de kunstwel met eenen treckmet eenen treck toteenen treck tot detreck tot de kunsttot de kunst geborenniemant wort met de kunstwel met eenen treck totmet eenen treck tot deeenen treck tot de kunsttreck tot de kunst geboren

De schilder schildert eigenlijk met zijn oog. Zijn kunst is de kunst om regelmatig en schoon te zien -Novalis
de-schilder-schildert-eigenlijk-met-zijn-oog-zijn-kunst-is-de-kunst-om-regelmatig-schoon-te-zien
Een kunst ontaard altijd, als zij met verwaarlozing van haar eigen middelen om belangstelling te wekken, deze aan een andere kunst ontleent -Hippolyte Taine
een-kunst-ontaard-altijd-als-zij-met-verwaarlozing-van-haar-eigen-middelen-om-belangstelling-te-wekken-deze-aan-een-andere-kunst-ontleent
Nooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het -Edmond de Goncourt
nooit-over-zichzelf-tot-anderen-praten-met-hen-alleen-over-henzelf-spreken-ziedaar-de-hele-kunst-van-te-behagen-ieder-weet-het-ieder-vergeet-het
Etiquette is de kunst om met gesloten mond te gapen -Geert Galle
etiquette-is-de-kunst-om-met-gesloten-mond-te-gapen
De mens wordt zonder principes geboren, maar wel met de mogelijkheid ze alle in zich op te nemen -Voltaire
de-mens-wordt-zonder-principes-geboren-maar-wel-met-de-mogelijkheid-ze-alle-in-zich-op-te-nemen
De toppen van de kunst staan met hun wortels in de dood -Harry Mulisch
de-toppen-van-de-kunst-staan-met-hun-wortels-in-de-dood