Niet alleen doen, maar ook laten, kan zonde zijn


niet-alleen-doen-maar-ook-laten-kan-zonde-zijn
marcus aureliusnietalleendoenmaarooklatenkanzondezijnniet alleenalleen doenmaar ookook latenkan zondezonde zijnniet alleen doenmaar ook latenkan zonde zijn

Mensen laten zich alleen van hun goede kant zien als de omstandigheden daartoe dwingen. Maar zodra iedereen vrij spel heeft en kan doen en laten wat hij wil, zijn verwarring en chaos direct overal troefToorn is niet alleen de voornaamste zonde van een betoog maar ook haar grootste struikelblokAls ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zienDat de zonde ons in hoge mate stempelt moeten we wel aannemen. Maar aten kan beter de zonde aan zijn eigen behoeften en smaak aanpassenHet leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichtenOngehoorzaamheid jegens god, dat wil zeggen jegens de priester, tegen de 'wet', wordt nu voorzien van de naam 'zonde'; de middelen om zich weer 'met god te verzoenen' zijn, wat ook billijk is, middelen waardoor de onderworpenheid aan de priester alleen nog maar des te grondiger gewaarborgd wordt; alleen de priester verlost!