Niet alleen is er geen God meer, maar probeer eens een loodgieter te vinden tijdens het weekend


niet-alleen-is-er-geen-god-meer-maar-probeer-eens-een-loodgieter-te-vinden-tijdens-het-weekend
woody allennietalleenisergeengodmeermaarprobeereenseenloodgietertevindentijdenshetweekendniet alleenalleen isis erer geengeen godgod meermaar probeerprobeer eenseens eeneen loodgieterloodgieter tete vindenvinden tijdenstijdens hethet weekendniet alleen isalleen is eris er geener geen godgeen god meermaar probeer eensprobeer eens eeneens een loodgietereen loodgieter teloodgieter te vindente vinden tijdensvinden tijdens hettijdens het weekendniet alleen is eralleen is er geenis er geen goder geen god meermaar probeer eens eenprobeer eens een loodgietereens een loodgieter teeen loodgieter te vindenloodgieter te vinden tijdenste vinden tijdens hetvinden tijdens het weekendniet alleen is er geenalleen is er geen godis er geen god meermaar probeer eens een loodgieterprobeer eens een loodgieter teeens een loodgieter te vindeneen loodgieter te vinden tijdensloodgieter te vinden tijdens hette vinden tijdens het weekend

Probeer je waardigheid maar eens te bewaren als je dood meer waard bent dan levendIk zie mezelf als een serieuze professor die tijdens het weekend romans schrijftGod is geen uitwendige macht die met de vuist op tafel beukt en zegt: ‘Ho, nu zal ik je eens leren!’ Neen, God doet alsof Hij niet eens bestaat, zodat alles aan onszelf wordt overgelatenGod is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaanHet is gezond verstand om een methode te proberen. Als het niet lukt, geef het eerlijk toe en probeer een andere methode, maar bovenal probeer ietsWij geven vaak de ander gelijk, soms omdat we het met hem eens zijn, maar meestal omdat we het niet eens de moeite waard vinden hem tegen te spreken