Niet de gedachtes, maar de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen is de oorsprong van de daad


niet-de-gedachtes-maar-de-bereidheid-om-verantwoordelijkheid-te-nemen-is-de-oorsprong-van-de-daad
dietrich bonhoeffernietdegedachtesmaarbereidheidomverantwoordelijkheidtenemenisoorsprongvandaadniet dede gedachtesmaar dede bereidheidbereidheid omom verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid tete nemennemen isis dede oorsprongoorsprong vanvan dede daadniet de gedachtesmaar de bereidheidde bereidheid ombereidheid om verantwoordelijkheidom verantwoordelijkheid teverantwoordelijkheid te nemente nemen isnemen is deis de oorsprongde oorsprong vanoorsprong van devan de daadmaar de bereidheid omde bereidheid om verantwoordelijkheidbereidheid om verantwoordelijkheid teom verantwoordelijkheid te nemenverantwoordelijkheid te nemen iste nemen is denemen is de oorsprongis de oorsprong vande oorsprong van deoorsprong van de daadmaar de bereidheid om verantwoordelijkheidde bereidheid om verantwoordelijkheid tebereidheid om verantwoordelijkheid te nemenom verantwoordelijkheid te nemen isverantwoordelijkheid te nemen is dete nemen is de oorsprongnemen is de oorsprong vanis de oorsprong van dede oorsprong van de daad

Ik geef niet graag raad; het is onnodig verantwoordelijkheid op zich nemen -Benjamin Disraeli
ik-geef-niet-graag-raad-het-is-onnodig-verantwoordelijkheid-op-zich-nemen
De arbeidsproductiviteit is niet de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar van de manager -Peter F. Drucker
de-arbeidsproductiviteit-is-niet-de-verantwoordelijkheid-van-de-werknemer-maar-van-de-manager
De betekenis van de beeldende kunst ligt in het bijzonder in haar vermogen de ziel te herinneren aan haar oorsprong. Zij is in staat als het ware een beeld van die oorsprong te scheppen -Michelangelo
de-betekenis-van-de-beeldende-kunst-ligt-in-het-bijzonder-in-haar-vermogen-de-ziel-te-herinneren-aan-haar-oorsprong-zij-is-in-staat-als-het-ware-een
Alle wezens onder de hemel hebben hun oorsprong in het zijnde; het zijnde heeft zijn oorsprong in het niet-zijnde -Lao-Tse
alle-wezens-onder-de-hemel-hebben-hun-oorsprong-in-het-zijnde-het-zijnde-heeft-zijn-oorsprong-in-het-niet-zijnde
Om de ziel te peilen moet men ze peilen met God, want de Oorsprong van God en de Oorsprong van de ziel zijn een en de zelfde -Eckhart Tolle
om-de-ziel-te-peilen-moet-men-ze-peilen-met-god-want-de-oorsprong-van-god-de-oorsprong-van-de-ziel-zijn-een-de-zelfde