Niet lang klagen over alles wat u pijn doet, maar fris gezongen, en alles wordt weder goed


niet-lang-klagen-over-alles-wat-u-pijn-doet-maar-fris-gezongen-alles-wordt-weder-goed
adelbert von chamissonietlangklagenoveralleswatpijndoetmaarfrisgezongenwordtwedergoedniet langlang klagenklagen overover allesalles watwat uu pijnpijn doetmaar frisfris gezongenen allesalles wordtwordt wederweder goedniet lang klagenlang klagen overklagen over allesover alles watalles wat uwat u pijnu pijn doetmaar fris gezongenen alles wordtalles wordt wederwordt weder goedniet lang klagen overlang klagen over allesklagen over alles watover alles wat ualles wat u pijnwat u pijn doeten alles wordt wederalles wordt weder goedniet lang klagen over alleslang klagen over alles watklagen over alles wat uover alles wat u pijnalles wat u pijn doeten alles wordt weder goed

Alles wat te idioot is om uitgesproken te worden, wordt gezongenIk ben alles wat je van me ziet, alles wat je van me denkt, alles wat je over me hoort. Maar ik ben nog veel meer de dingen die je niet weetWat je wèrkelijk bent, dat kan je niet worden, en wat je wordt, dat ben je niet werkelijk. Alles wat wordt en wil worden, verwordt. Alles wat is, blijft eeuwig, onveranderlijk aanwezigHet doet er niet toe of iemand volkomen verliteratuurd is en alles doet of laat in het teken van het oeuvre dat hij schrijft, het doet er alleen maar toe of een literair werk goed geschreven is. Zo simpel is hetOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelAlles wat in een kunstwerk niet ter zake doet, doet afbreuk.