Niet verplichten als men kan, dat is geen eerlijk man zijn


niet-verplichten-als-men-kan-dat-is-geen-eerlijk-man-zijn
joseph addisonnietverplichtenalsmenkandatisgeeneerlijkmanzijnniet verplichtenverplichten alsals menmen kandat isis geengeen eerlijkeerlijk manman zijnniet verplichten alsverplichten als menals men kandat is geenis geen eerlijkgeen eerlijk maneerlijk man zijnniet verplichten als menverplichten als men kandat is geen eerlijkis geen eerlijk mangeen eerlijk man zijnniet verplichten als men kandat is geen eerlijk manis geen eerlijk man zijn

Men beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijn -Gustave Flaubert
men-beoefent-de-kritiek-als-men-de-kunst-niet-kan-beoefenen-evenals-men-spion-wordt-als-men-geen-soldaat-kan-zijn
Men moet zoveel men kan iedereen verplichten in deze wereld; men heeft dikwijls iemand nodig, die kleiner is dan men zelf is -Jean de La Fontaine
men-moet-zoveel-men-kan-iedereen-verplichten-in-deze-wereld-men-heeft-dikwijls-iemand-nodig-die-kleiner-is-dan-men-zelf-is
Noem jezelf geen eerlijk man als je nog nooit voor de keuze stond -Ive Silloc
noem-jezelf-geen-eerlijk-man-als-nog-nooit-voor-de-keuze-stond
Als men het oude niet afbreekt, kan men niets nieuws opbouwen. Als men de tradities de weg niet verspert, kan men voor het nieuwe geen weg banen -Mao Tse Toeng
als-men-het-oude-niet-afbreekt-kan-men-niets-nieuws-opbouwen-als-men-de-tradities-de-weg-niet-verspert-kan-men-voor-het-nieuwe-geen-weg-banen
Men stemt er in toe iedereen te verplichten; maar men wil slechts verplicht zijn aan hem die men acht -Comtesse Diane de Beausacq
men-stemt-er-in-toe-iedereen-te-verplichten-maar-men-wil-slechts-verplicht-zijn-aan-hem-die-men-acht