Niets geeft meer zelfvertrouwen dan een masker


niets-geeft-meer-zelfvertrouwen-dan-een-masker
colette burgeonnietsgeeftmeerzelfvertrouwendaneenmaskerniets geeftgeeft meermeer zelfvertrouwenzelfvertrouwen dandan eeneen maskerniets geeft meergeeft meer zelfvertrouwenmeer zelfvertrouwen danzelfvertrouwen dan eendan een maskerniets geeft meer zelfvertrouwengeeft meer zelfvertrouwen danmeer zelfvertrouwen dan eenzelfvertrouwen dan een maskerniets geeft meer zelfvertrouwen dangeeft meer zelfvertrouwen dan eenmeer zelfvertrouwen dan een masker

Niets geeft een man meer succes bij de vrouwen dan zijn slechte reputatie -Rémy Montalée
niets-geeft-een-man-meer-succes-bij-de-vrouwen-dan-zijn-slechte-reputatie
Niets geeft meer moed dan de komische zijde van de dingen te beschouwen -John Galsworthy
niets-geeft-meer-moed-dan-de-komische-zijde-van-de-dingen-te-beschouwen
Een masker vertelt ons meer dan een gezicht -Oscar Wilde
een-masker-vertelt-ons-meer-dan-een-gezicht
Wij worden door meer beangstigd dan gekweld, en onze verbeelding geeft ons meer zorgen dan de werkelijkheid -Seneca
wij-worden-door-meer-beangstigd-dan-gekweld-onze-verbeelding-geeft-ons-meer-zorgen-dan-de-werkelijkheid
Niets geeft zekerheid behalve de waarheid, niets geeft zoveel rust als het eerlijke zoeken naar de waarheid -Blaise Pascal
niets-geeft-zekerheid-behalve-de-waarheid-niets-geeft-zoveel-rust-als-het-eerlijke-zoeken-naar-de-waarheid