Niets is nieuw voor wie geen oude lompen heeft gedragen


niets-is-nieuw-voor-wie-geen-oude-lompen-heeft-gedragen
al-djahiznietsisnieuwvoorwiegeenoudelompenheeftgedragenniets isis nieuwnieuw voorwie geengeen oudeoude lompenlompen heeftheeft gedragenniets is nieuwis nieuw voornieuw voor wievoor wie geenwie geen oudegeen oude lompenoude lompen heeftlompen heeft gedragenniets is nieuw vooris nieuw voor wienieuw voor wie geenvoor wie geen oudewie geen oude lompengeen oude lompen heeftoude lompen heeft gedragenniets is nieuw voor wieis nieuw voor wie geennieuw voor wie geen oudevoor wie geen oude lompenwie geen oude lompen heeftgeen oude lompen heeft gedragen

Wie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodig -Lao-Tse
wie-goed-reist-laat-geen-sporen-na-wie-goed-spreekt-overtuigt-zijn-gehoor-wie-goed-rekent-heeft-geen-telraam-nodig-wie-goed-vastbindt-heeft-geen
Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen. Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen. Wie niets heeft, kent geen zorgen -Boeddha
wie-kinderen-heeft-is-bezorgd-om-zijn-kinderen-wie-runderen-heeft-is-bezorgd-om-zijn-runderen-wie-niets-heeft-kent-geen-zorgen
Wie aan niets is gehecht, heeft geen verlies te vrezen -Lao-Tse
wie-aan-niets-is-gehecht-heeft-geen-verlies-te-vrezen