Niets is verrassender dan de gemakkelijkheid waarmee de velen worden geregeerd door de weinigen


niets-is-verrassender-dan-de-gemakkelijkheid-waarmee-de-velen-worden-geregeerd-door-de-weinigen
david humenietsisverrassenderdandegemakkelijkheidwaarmeevelenwordengeregeerddoorweinigenniets isis verrassenderverrassender dandan dede gemakkelijkheidgemakkelijkheid waarmeewaarmee dede velenvelen wordenworden geregeerdgeregeerd doorde weinigenniets is verrassenderis verrassender danverrassender dan dedan de gemakkelijkheidde gemakkelijkheid waarmeegemakkelijkheid waarmee dewaarmee de velende velen wordenvelen worden geregeerdworden geregeerd doorgeregeerd door dedoor de weinigenniets is verrassender danis verrassender dan deverrassender dan de gemakkelijkheiddan de gemakkelijkheid waarmeede gemakkelijkheid waarmee degemakkelijkheid waarmee de velenwaarmee de velen wordende velen worden geregeerdvelen worden geregeerd doorworden geregeerd door degeregeerd door de weinigenniets is verrassender dan deis verrassender dan de gemakkelijkheidverrassender dan de gemakkelijkheid waarmeedan de gemakkelijkheid waarmee dede gemakkelijkheid waarmee de velengemakkelijkheid waarmee de velen wordenwaarmee de velen worden geregeerdde velen worden geregeerd doorvelen worden geregeerd door deworden geregeerd door de weinigen

Een staat kan niet goed geregeerd worden door het bestuur van velenEen land, dat geregeerd wordt door de openbare mening kan niet geregeerd worden door de bevoegdheidHet is beter voor een staat, geregeerd te worden door een goed man dan door goede wettenNiets verrassender, maar niets heerlijker voor een jonge man, dan bij een grijsaard een volmaakte jeugd van gemoed te ontdekkenDoor sentimentele liederen worden velen meer geroerd dan door ongelukkige mensenEr wordt vaak gezegd dat mannen worden geregeerd door hun fantasie, maar het zou beter zijn te zeggen dat zij worden beheerst door de zwakte van hun verbeelding