Niets is zo dicht bij de domheid als geest zonder redelijkheid


niets-is-zo-dicht-bij-de-domheid-als-geest-zonder-redelijkheid
albertine necker de saussurenietsiszodichtbijdedomheidalsgeestzonderredelijkheidniets isis zozo dichtdicht bijbij dede domheiddomheid alsals geestgeest zonderzonder redelijkheidniets is zois zo dichtzo dicht bijdicht bij debij de domheidde domheid alsdomheid als geestals geest zondergeest zonder redelijkheidniets is zo dichtis zo dicht bijzo dicht bij dedicht bij de domheidbij de domheid alsde domheid als geestdomheid als geest zonderals geest zonder redelijkheidniets is zo dicht bijis zo dicht bij dezo dicht bij de domheiddicht bij de domheid alsbij de domheid als geestde domheid als geest zonderdomheid als geest zonder redelijkheid

Niets benadert domheid zo dicht als geest zonder redelijkheid -Albertine Necker de Saussure
niets-benadert-domheid-zo-dicht-als-geest-zonder-redelijkheid
De wijze gebruikt zijn geest als een spiegel. Hij streeft naar niets, prijst niets. Hij weerspiegelt zonder vertekening. Daarom handelt hij zonder schade aan te brengen -Tsjwang-tse
de-wijze-gebruikt-zijn-geest-als-een-spiegel-hij-streeft-naar-niets-prijst-niets-hij-weerspiegelt-zonder-vertekening-daarom-handelt-hij-zonder
Misschien kan men de geest der Ouden hierdoor karakteriseren, dat zij doorlopend en in alle dingen er op uit waren, zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven -A. Schopenhauer
misschien-kan-men-de-geest-der-ouden-hierdoor-karakteriseren-dat-zij-doorlopend-in-alle-dingen-er-op-uit-waren-zo-dicht-mogelijk-bij-de-natuur-te
De domheid is iets onverwrikbaars: niets valt haar aan, zonder zich ertegen te pletter te lopen -Gustave Flaubert
de-domheid-is-iets-onverwrikbaars-niets-valt-haar-aan-zonder-zich-ertegen-te-pletter-te-lopen
Radicalisme is niets dan de wanhoop der redelijkheid -Alphonse de Lamartine
radicalisme-is-niets-dan-de-wanhoop-der-redelijkheid
Men leeft vaak heel dicht bij hen, die men bemint, zonder hun de enige dingen te zeggen, die men moest zeggen -Maurice Maeterlinck
men-leeft-vaak-heel-dicht-bij-hen-die-men-bemint-zonder-hun-de-enige-dingen-te-zeggen-die-men-moest-zeggen