Nieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen praten


nieuwsgierigheid-is-slechts-ijdelheid-meestal-willen-we-alleen-maar-iets-weten-om-erover-te-kunnen-praten
blaise pascalnieuwsgierigheidisslechtsijdelheidmeestalwillenwealleenmaarietswetenomerovertekunnenpratennieuwsgierigheid isis slechtsslechts ijdelheidmeestal willenwillen wewe alleenalleen maarmaar ietsiets wetenweten omom erovererover tete kunnenkunnen pratennieuwsgierigheid is slechtsis slechts ijdelheidmeestal willen wewillen we alleenwe alleen maaralleen maar ietsmaar iets weteniets weten omweten om eroverom erover teerover te kunnente kunnen pratennieuwsgierigheid is slechts ijdelheidmeestal willen we alleenwillen we alleen maarwe alleen maar ietsalleen maar iets wetenmaar iets weten omiets weten om eroverweten om erover teom erover te kunnenerover te kunnen pratenmeestal willen we alleen maarwillen we alleen maar ietswe alleen maar iets wetenalleen maar iets weten ommaar iets weten om eroveriets weten om erover teweten om erover te kunnenom erover te kunnen praten

Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen praten -Ben Jonson
van-mensen-die-over-hun-eigen-weldaden-praten-gelooft-men-niet-dat-ze-erover-praten-omdat-ze-ze-bewezen-hebben-maar-dat-ze-ze-bewezen-hebben-om-erover
Eigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen. -Kahlil Gibran
eigenlijk-praten-we-alleen-tegen-onszelf-maar-soms-praten-wij-luid-genoeg-zodat-anderen-ons-kunnen-horen
Wij vragen meestal om advies wanneer we het antwoord wel weten, maar liever een ander willen -Ivern Ball
wij-vragen-meestal-om-advies-wanneer-we-het-antwoord-wel-weten-maar-liever-een-ander-willen
Duitsers praten graag over politiek, Spanjaarden over voetbal, Amerikanen willen alles over muziek weten en Engelsen, die draaien er graag omheen, maar uiteindelijk komt het onderwerp op seks -Mick Jagger
duitsers-praten-graag-over-politiek-spanjaarden-over-voetbal-amerikanen-willen-alles-over-muziek-weten-engelsen-die-draaien-er-graag-omheen-maar
Een bril is de overwinning van de nieuwsgierigheid op de ijdelheid -Robert Lembke
een-bril-is-de-overwinning-van-de-nieuwsgierigheid-op-de-ijdelheid
Trachten te weten is meestal slechts leren twijfelen -Antoinette Deshoulières
trachten-te-weten-is-meestal-slechts-leren-twijfelen